Pla ApropAMB

Pla metropolità de suport a la cohesió social, l'economia de proximitat i la coproducció de serveis dirigit als ajuntaments.

banner ApropAMB


El Pla metropolità de suport a la cohesió social, l'economia de proximitat i la coproducció de serveis (ApropAMB) respon al repte que planteja la COVID-19. Aquesta pandèmia ha impactat fortament en la ciutadania i en la vida social i econòmica de l'àrea metropolitana de Barcelona, amb uns efectes en els teixits econòmics i socials de dimensió i abast totalment desconeguts.

L'AMB té la voluntat de donar el màxim suport a les iniciatives municipals encaminades a superar els efectes d'aquesta crisi. Per això, ha formulat i impulsat un conjunt de mesures entre les quals hi ha aquest Pla ApropAMB, que es concreta amb la posada en marxa de diverses iniciatives.

Entre elles, la creació d'un fons total de 16.600.000 €, expressament dissenyat per donar suport als ajuntaments, perquè puguin dur a terme activitats finalistes relacionades amb la recuperació dels teixits socials i econòmics mitjançant la producció i coproducció de polítiques públiques, tant amb iniciatives municipals com en projectes de col·laboració amb associacions i entitats que actuen al territori.

Document del Pla ApropAMB

Objectius i estructura

OBJECTIUS

L'objectiu de les Bases ApropAMB, i del fons específic que hi està associat, és dur a terme actuacions destinades al suport i l'impuls de la cohesió social, el reforç educatiu, així com la cura de persones de col·lectius vulnerables (especialment de la població infantil pel que fa a garanties alimentàries). També, la dinamització del comerç local i els professionals autònoms, la reactivació dels teixits socials i econòmics locals en general i de  l'economia verda i circular en particular. Finalment, també es dona suport a les polítiques d'igualtat i de potenciació del talent femení, així com la lluita contra la bretxa digital.

ESTRUCTURA DEL PLA

El pla s'estructura en tres programes específics, cadascun dels quals es desplega en diferents línies de treball:

 1. Xarxa de reforç de les polítiques socials:
  1. Acompanya.
  2. Ecotransforma't.
 2. Reforç educatiu, digital i inclusiu:
  1. Educar i gaudir inclusivament de manera segura.
  2. Connectabit.
  3. Labora jove.
 3. Suport a les xarxes d'activitat econòmica del municipi:
  1. Compra de proximitat, segura i saludable.
  2. Emprèn i innova en femení.
  3. Suport al teixit econòmic local i a l'economia verda, social i solidària.
 • Programes del pla ApropAMB

  Xarxa de reforç de les polítiques socials

  • Acompanya:
   • Projectes de xarxes de suport social per crear i gestionar circuits de captació i distribució alimentària i de productes sanitaris per a persones de perfils vulnerables, amb mesures i dispositius de prevenció, protecció i seguretat sanitària per al personal i els locals i espais, tant públics com de les entitats socials que participen en aquestes tasques.
   • Projectes de suport professional i voluntari per a la cura de persones dependents i amb discapacitats, tant en domicilis com en llocs de trobada (entitats socials, associacions locals, centres de dia i casals de gent gran, centres cívics...).
   • Projectes de reforç dels serveis associats a polítiques socials del municipi, amb la incorporació temporal de personal o amb la contractació de suport extern.
  • Ecotransforma't:
   • Projectes per reduir i millorar l'eficiència en el consum d'energia elèctrica, aigua i gas, reduir els residus domèstics, implantar serveis de teleassistència, telefonia mòbil i accés a internet, i per millorar la seguretat i protecció de la salut en entorns familiars i habitatges de perfils vulnerables. Els objectius s'aconseguiran amb accions divulgatives, assistència tècnica, formació, visites domiciliàries de diagnòstic i ajuts econòmics per a l'adquisició d'eines i mecanismes de control, de protecció de la salut de reducció i d'optimització de consum i per a despeses de comunicació.

  Reforç educatiu, digital i inclusiu

  • Educar i gaudir inclusivament de manera segura:
   • Beques i ajuts per a la inscripció i l'assistència a activitats de lleure, culturals, esport i extraescolars, o per a materials i equipament personal per dur-les a terme.
   • Campanya de difusió i suport al lleure infantil i juvenil (entitats de lleure, AFA, entitats juvenils i socials, entitats culturals i entitats i clubs esportius) i per a l'organització i el desenvolupament d'activitats de lleure, esport i extraescolars, de manera segura i amb les mesures de protecció sanitària adequades.
   • Projectes per incorporar mesures de prevenció i protecció de la salut, arran de la COVID-19, en escoles bressol, entitats socioeducatives de lleure infantil i juvenil, entitats culturals, espais públics tancats per a gent gran i llocs similars.
  • Connectabit:
   • Projectes d'informació i lluita contra la bretxa digital, que colpeix especialment les persones de perfils vulnerables (es prioritzaran els que es desenvolupin en col·laboració amb entitats socials i centres educatius locals), així com projectes que facilitin l'accés a maquinari i programari i també suport tècnic i econòmic al teixit associatiu del municipi per a temes relacionats amb la digitalització i per a la prestació dels serveis municipals específics del projecte.
   • Projectes per desenvolupar i implantar, a escala municipal i en espais i equipaments públics, mesures i dispositius tecnològics que facilitin el control de la distància entre persones i models municipals de gestió i tramitació electrònica.
  • Labora jove:
   • Projectes per a l'orientació i la inclusió en el mercat de treball dirigits a joves fora del sistema escolar, mitjançant dispositius i accions d'orientació, formació i treball pràctic.
   • Projectes de suport tècnic i econòmic a l'estabilitat i el manteniment de llocs de treball i/o noves contractacions de gent jove, amb un màxim de 6.000 € per organització o empresa, en el conjunt del teixit productiu i social del territori.
   • Projectes per adaptar els llocs de treball als requeriments i les mesures de prevenció i protecció sanitària en empreses d'inserció, centres especials d'ocupació del territori i altres iniciatives socials en el món del treball i la inclusió social.

  Suport a les xarxes d'activitat econòmica del municipi

  • Compra de proximitat, segura i saludable:
   • Campanyes de promoció de la compra i el consum de proximitat.
   • Projectes d'ajuts per a la modernització, l'adaptació digital i la protecció sanitària del petit comerç, els serveis de proximitat, la restauració, el turisme i tots els projectes vinculats al consum directe de la ciutadania al municipi.
   • Campanyes de divulgació, projectes de suport tècnic i tecnològic, formació, adquisició de dispositius i mecanismes de protecció sanitària, estalvi energètic i reducció de residus, maquinari i programari per als productors i petits transformadors d'alimentació de proximitat, per a la distribució local i la creació i articulació de nous canals de venda.
   • Despeses de lloguer de local industrial o comercial, espais de coworking privat o oficines ubicats al municipi, amb un màxim del 50 % de la subvenció i durant un màxim de 6 mesos.
  • Emprèn i innova en femení:
   • Projectes d'impuls i ajuts a l'emprenedoria i el talent femení, amb un màxim de 6.000 € per organització o empresa, per al manteniment de llocs de treball i/o nova contractació, i per a projectes existents d'emprenedoria o de treball autònom i del teixit social relacionats amb la innovació social, la transició i el desenvolupament tecnològic i digital, els ODS, la internacionalització i la sostenibilitat mediambiental.
   • Projectes per generar noves oportunitats de cooperació en xarxa per a l'ocupació, la capacitació i l'adaptació professional de les dones, mitjançant la formació, l'acompanyament personalitzat i el coneixement d'altres experiències.
   • Despeses de lloguer de local industrial o comercial, espais de coworking privat o oficines ubicats al municipi, amb un màxim del 50 % de la subvenció i durant un màxim de 6 mesos.
  • Suport al teixit econòmic local i a l'economia verda, social i solidària:
   • Projectes d'ajuts per al manteniment de llocs de treball i/o nova contractació en microempreses, pimes, treball autònom i organitzacions d'economia social i solidària o d'economia verda, amb un màxim de 6.000 € per organització o empresa.
   • Projectes d'ajuts i suport tècnic per al teixit productiu empresarial i social, amb un pla específic per a la intercooperació, l'adaptació productiva i la reactivació empresarial per a la millora de l'eficiència energètica, del consum de l'aigua i de la gestió dels residus, per a la descarbonització de l'activitat empresarial i la lluita contra el canvi climàtic i per a l'adaptació digital i el teletreball, la prevenció de riscos i la protecció sanitària i per a la cohesió social.
   • Despeses de lloguer de local industrial o comercial, espais de coworking privat o oficines ubicats al municipi, amb un màxim del 50 % de la subvenció i durant un màxim de 6 mesos.

Puja
Convocatòries

El pla ApropAMB es desenvolupa en dues convocatòries.


Puja
Contacte
Referents tècnics de cadascú dels projectes del Pla Aprop AMB
1.a. AcompanyaAlbert Consola
1.b. Ecotransforma'tAna Ramos
2.a. Educar i gaudir inclusivament de manera seguraAlbert Consola
2.b. ConnectabitPedro Martín
2.c. Labora jovePedro Martín
3.a. Compra de proximitat, segura i saludableVictor Álvarez
3.b. Emprén i innova en femeníGemma Morelló
3.c. Suport al teixit econòmic local i a l'economia verda, social i solidàriaMarina López


Més informació:

Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic
93 566 91 40
desenvsocioeconomic@amb.cat


Puja