Anàlisi de l'estructura de mobilitat de nuclis i urbanitzacions de l'Ordal

Els nuclis urbans i les urbanitzacions de l'Ordal
Els nuclis urbans i les urbanitzacions de l'Ordal

Aquest estudi té com a objecte analitzar l'estructura de mobilitat del conjunt de nuclis i urbanitzacions de les muntanyes de l'Ordal, per la identificació d'escenaris possibles d'estructuració viària territorial que permeti una millor connectivitat entre els diferents sistemes territorials, els centres urbans i les diferents constel·lacions d'urbanitzacions.

Superfície:
17.923,6 Ha
Fases:
Estudi -
Direcció i coordinació:
Josep Maria Carreras (Director dels Serveis d'Urbanisme - AMB)
Equip redactor:
Marcela Balliano, Ton Padullés (arquitectes - AMB), Anna Clemente, Ivan Riba (estudiants d'arquitectura - AMB)
Municipis:
Begues, Cervelló, Corbera de Llobregat, La Palma de Cervelló, Pallejà, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat

Descripció

L'anàlisi de l'estructura del conjunt de nuclis i urbanitzacions del massís de l'Ordal té com a objectiu reconèixer els escenaris d'estructuració viària que serveixen de base per millorar la connectivitat entre el sistema territorial, els centres urbans i les urbanitzacions. Aquesta estructura està formada fonamentalment pels 11 municipis i les 76 urbanitzacions que els envolten.

Es plantegen dos objectius fonamentals:

  1. Consolidar un sistema de vies interurbanes i urbanes que optimitzin la comunicació entre els nuclis i les urbanitzacions funcionalment integrats de l'àmbit.
  2. Identificar els elements que estructuren l'Ordal com a base per a la identificació de projectes que articulin les diferents vies amb els assentaments urbans, en coherència amb els diferents escenaris paisatgístics.
S'ha partit d'una anàlisi intencionada basada en una triple lectura (matriu física, infraestructures i assentaments) que estructura quatre camps de reflexió:
  • S'ha exposat la situació actual de les infraestructures i les seves problemàtiques generals.
  • S'han valorat les diferents propostes previstes pel planejament territorial i metropolità vigent, pels diferents estudis de mobilitats, així com també diferents projectes que s'han anat formulant sobre vies especifiques.
  • S'ha creuat la informació viària amb les zones residencials i industrials existents i previstes i, al mateix temps, amb l'espai físic com a suport territorial.
  • S'han definit uns criteris generals d'ordenació de les infraestructures que guien tant l'anàlisi de les diferents alternatives com la justificació de les propostes.
A la vista d'aquestes reflexions, s'han identificat vies estructuradores internes com a "vies paisatgístiques" (escenaris potencials de projectes),  s'ha proposat una estructura viària jeràrquica i s'han identificat projectes infraestructurals que semblen més adequats per afrontar les problemàtiques i les oportunitats de desenvolupament de la totalitat de l'àmbit del massís de l'Ordal.