• Article 329 - Definició
  Normes Urbanístiques - Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà - Capítol 4t. Zones - Secció 4a. Zona de conservació de l'estructura urbana i edificatòria (15)
 • Article 331 - Tipus d'ordenació
  Normes Urbanístiques - Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà - Capítol 4t. Zones - Secció 4a. Zona de conservació de l'estructura urbana i edificatòria (15)
 • Article 332 - Criteris d'aplicació obligatòria als Plans Especials
  Normes Urbanístiques - Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà - Capítol 4t. Zones - Secció 4a. Zona de conservació de l'estructura urbana i edificatòria (15)
 • Article 330 - Edificabilitat
  Normes Urbanístiques - Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà - Capítol 4t. Zones - Secció 4a. Zona de conservació de l'estructura urbana i edificatòria (15)