• Article 321 - Definició
  Normes Urbanístiques - Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà - Capítol 4t. Zones - Secció 3a. Zona de densificació urbana: subzona I, intensiva i subzona II, semiintensiva
 • Article 322 - Edificabilitat
  Normes Urbanístiques - Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà - Capítol 4t. Zones - Secció 3a. Zona de densificació urbana: subzona I, intensiva i subzona II, semiintensiva
 • Article 323 - Nombre màxim d'habitatges per parcel·la
  Normes Urbanístiques - Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà - Capítol 4t. Zones - Secció 3a. Zona de densificació urbana: subzona I, intensiva i subzona II, semiintensiva
 • Article 325 - Estàndards en operacions de reforma interior
  Normes Urbanístiques - Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà - Capítol 4t. Zones - Secció 3a. Zona de densificació urbana: subzona I, intensiva i subzona II, semiintensiva
 • Article 326 - Tipus d'ordenació
  Normes Urbanístiques - Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà - Capítol 4t. Zones - Secció 3a. Zona de densificació urbana: subzona I, intensiva i subzona II, semiintensiva
 • Article 324 - Actuacions de reforma interior
  Normes Urbanístiques - Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà - Capítol 4t. Zones - Secció 3a. Zona de densificació urbana: subzona I, intensiva i subzona II, semiintensiva
 • Article 327 - Condicions d'edificació: Subzona I
  Normes Urbanístiques - Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà - Capítol 4t. Zones - Secció 3a. Zona de densificació urbana: subzona I, intensiva i subzona II, semiintensiva
 • Article 328 - Condicions d'edificació: subzona II, semiintensiva
  Normes Urbanístiques - Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà - Capítol 4t. Zones - Secció 3a. Zona de densificació urbana: subzona I, intensiva i subzona II, semiintensiva