• Article 220 - Finalitat de l'ordenació
    Normes Urbanístiques - Títol III. Sistemes - Capítol 4t. Equipaments comunitaris i Serveis tècnics metropolitans - Secció 4a. Serveis tècnics metropolitans
  • Article 221 - Reserves de sòl
    Normes Urbanístiques - Títol III. Sistemes - Capítol 4t. Equipaments comunitaris i Serveis tècnics metropolitans - Secció 4a. Serveis tècnics metropolitans