• Article 186 - Definició
  Normes Urbanístiques - Títol III. Sistemes - Capítol 2n. Sistemes generals de comunicació i les seves zones de protecció - Secció 3a. Sistema general aeroportuari (2)
 • Article 188 - Condicions d'ús
  Normes Urbanístiques - Títol III. Sistemes - Capítol 2n. Sistemes generals de comunicació i les seves zones de protecció - Secció 3a. Sistema general aeroportuari (2)
 • Article 189 - Seguretat aeroportuària
  Normes Urbanístiques - Títol III. Sistemes - Capítol 2n. Sistemes generals de comunicació i les seves zones de protecció - Secció 3a. Sistema general aeroportuari (2)
 • Article 187 - Condicions d'edificació
  Normes Urbanístiques - Títol III. Sistemes - Capítol 2n. Sistemes generals de comunicació i les seves zones de protecció - Secció 3a. Sistema general aeroportuari (2)
 • Article 190 - Plans Parcials
  Normes Urbanístiques - Títol III. Sistemes - Capítol 2n. Sistemes generals de comunicació i les seves zones de protecció - Secció 3a. Sistema general aeroportuari (2)