• Article 161 - Definició
    Normes Urbanístiques - Títol II. Règim urbanístic del sòl - Capítol 5è. Règim del sòl no urbanitzable - Secció 4a. Lliure permanent (26)
  • Article 162 - Usos permesos
    Normes Urbanístiques - Títol II. Règim urbanístic del sòl - Capítol 5è. Règim del sòl no urbanitzable - Secció 4a. Lliure permanent (26)