• Article 106 - Definició
    Normes Urbanístiques - Títol II. Règim urbanístic del sòl - Capítol 3r. Règim del sòl urbanitzable programat - Secció 2a. Zones de centres direccionals (11) - Subsecció 6a. Centre direccional terciari i de reequipament de Sant Andreu-Meridiana
  • Article 107 - Previsions sobre usos
    Normes Urbanístiques - Títol II. Règim urbanístic del sòl - Capítol 3r. Règim del sòl urbanitzable programat - Secció 2a. Zones de centres direccionals (11) - Subsecció 6a. Centre direccional terciari i de reequipament de Sant Andreu-Meridiana