• Article 95 - Determinacions que han de respectar‑se al Pla Par­cial
    Normes Urbanístiques - Títol II. Règim urbanístic del sòl - Capítol 3r. Règim del sòl urbanitzable programat - Secció 2a. Zones de centres direccionals (11) - Subsecció 2a. Centre direccional de comunicacions del Prat
  • Article 93 - Definició
    Normes Urbanístiques - Títol II. Règim urbanístic del sòl - Capítol 3r. Règim del sòl urbanitzable programat - Secció 2a. Zones de centres direccionals (11) - Subsecció 2a. Centre direccional de comunicacions del Prat
  • Article 94 - Distribució de superfícies
    Normes Urbanístiques - Títol II. Règim urbanístic del sòl - Capítol 3r. Règim del sòl urbanitzable programat - Secció 2a. Zones de centres direccionals (11) - Subsecció 2a. Centre direccional de comunicacions del Prat