Aprenem a la Xarxa

Programa d'aprenentatge a la xarxa de parcs i platges metropolitans per afavorir el vincle de la població amb els parcs i platges, donant a conèixer els seus valors socioambientals i creant espais de participació i aprenentatge.

Per fer-ho es disposa d'un seguit de serveis i equipaments pensats per aprendre de la interacció amb el medi.

Avís

Com a mesura contra la covid-19

El 15è cicle d'activitats està actiu. A causa de la covid-19, abans d'apuntar-s'hi cal confirmar si l'activitat no ha estat suspesa o ha patit modificacions. Les activitats que ofereixen els centres educatius NO queden suspeses.

Publicacions

Objectius
  • Promoure els parcs i les platges metropolitans com a espais d'aprenentatge vivencial i de recerca.
  • Fomentar la participació i la vinculació dels centres educatius, de les entitats i de la població en general en la conservació del seu entorn proper.
  • Difondre els valors socioambientals dels parcs i les platges metropolitans per afavorir la seva estima, conservació i respecte.
  • Treballar en xarxa i establir sinèrgies amb els ajuntaments, centres educatius i entitats del territori.