Parc del Besòs

Sant Adrià de Besòs
Ernest Costa

El parc del Besòs és un parc modern, de línies geomètriques i de caire obert. Les característiques del disseny i el fet d'estar situat en una plana fan que el considerem com a una unitat, sense dividir-lo en zones. L'ambient però, serà totalment diferent, segons si ens trobem a la gran esplanada o a l'interior de les illes arbrades. L'espai s'estructura a partir d'un seguit de línies longitudinals de peces de formigó i de dos passeigs pavimentats resseguits per fanals i arbres, que travessen el Parc i ofereixen la possibilitat d'usar-lo sense abandonar un cert ambient urbà.

Inauguració: 1996

Superfície: 63.918,18 m2

Horari: Maig a Octubre de 7.30 h a 22 h | Novembre a Abril de 7.30 h a 19 h

Accessos: Per les portes de la cantonada c/ Carmen Amaya i la del lateral de c/ Cristobal de Moura.

Adreça: Carrer de Carmen Amaya. Sant Adrià de Besòs

 • Informació general

  Un parc de ribera

  Ernest Costa

  Informació de servei

  Ludoteca, vista panoràmica, jocs infantils, jocs gimnàstics, porteries de futbol, cistelles de bàsquet, pista de petanca, fonts d'aigua potable, àrea de gossos.

  Descripció

  Realment és un parc modern, de línies geomètriques i de caire obert. Les característiques del disseny i el fet d'estar situat en una plana fan que el considerem com a una unitat, sense divisions en zones. No obstant això, l'ambient és molt diferent segons si ens trobem a la gran esplanada o a l'interior de les illes arbrades. L'espai s'estructura a partir d'un seguit de línies longitudinals de peces de formigó i de dos passeigs pavimentats resseguits per fanals i arbres, que travessen el parc i ofereixen la possibilitat d'usar-lo sense abandonar un cert ambient urbà.

 • Història

  El Besòs és el riu "dues salzedes"

  El riu dóna nom al Parc, però què significa el mot Besòs? En documents de l'any 990, es troba per primer cop la paraula Bissaucio per anomenar el Besòs. Bis significaria dos i saucio salzeda. El Besòs és el riu "dues salzedes", les que existiren durant segles al llarg de tot el seu curs. Les salzedes són comunitats vegetals de ribera, formades per arbres i arbusts de fulla caduca, entre els quals predominen la sarga, el sàlic, el salze i el pollancre.

  Les del Besòs tenien anomenada des d'antic per l'abundància de la caça. Ja en el segle XIV, el rei Joan I de Catalunya, dit el Caçador, hi practicava aquest esport com demostren diferents documents, dels quals transcrivim un fragment: "Com nos dimarts matí primer vinent entenem anar a caça, de porch senglar, per açó haiam mester homens de peu pa fer la dita caça, per ça a vos dehim e manam sots pena de C. morabatins d'or que ab tots los homens de la dita parròquia e terme, lo dit dimarts primer vinent a ora d'alba siats al loch de Sant Adrià ab armes couinents per la dita caça, e amenats aquells cans que pugats. Dada en Barchinona a XVII, de Maig, l'any MCCCLXXXIII".

  La fertilitat dels sòls i l'abundor d'aigua afavoriren la implantació dels conreus (blat, oliveres, vinya i horta), complementats per la ramaderia que pasturava a les salzedes. L'expansió industrial iniciada a principis del nostre segle, va comportar una radical transformació del paisatge. Els nous polígons d'habitatges, apareguts gairebé sempre com a resultat de la creació d'indústries, convertiren Sant Adrià en un municipi desintegrat amb una forta desconnexió entre els seus barris.

  La Catalana sorgí per allotjar els treballadors de l'empresa elèctrica d'aquest nom, establerta el 1917 al costat de la desembocadura del riu. L'empresa Cobasa construí vers 1960 el barri del Besòs, que comportà una gran aportació d'habitants al municipi. Per últim la Mina, amb nom que prové d'una mina que donava aigua a la font d'un concorregut berenador, es va construir el 1970, per un conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Instituto Nacional de la Vivienda, per tal de traslladar famílies de barraques a grans blocs de pisos, que augmentaren notablement la massificació i despersonalització del veïnat. Aquests barris ocuparen els terrenys que el pla Cerdà contemplava com a gran bosc del Besòs, pulmó de Barcelona. L'actual Parc ocupa una petit bocí del que havia de ser aquest magnífic projecte que afectava 190 hectàrees del marge dret del riu.

  Darrerament compartien l'espai del Parc, les instal·lacions industrials Electrometalurgia el Carburo, Cemoto, S.A. i Parque Norte i les masies de Can Sabaters i Can Sambró. L'antiga Corporació Metropolitana de Barcelona, va comprar i expropiar els terrenys i va convocar un concurs d'idees per al projecte. El Parc construït en 2 fases i acabat el 1986, ha propiciat que els densificats barris de l'entorn, puguin disposar d'un espai verd imprescindible per a la millora de la qualitat de vida dels seus ciutadans.

 • Normes d'ús
  Utilitzeu les papereres.
  Utilitzeu les papereres.
  El residu recollit es porta a una planta de triatge.
  Prohibit fer foc (només és permès als parcs amb servei de barbacoa).
  Prohibit fer foc (només és permès als parcs amb servei de barbacoa).
  Porteu el gos lligat.
  Porteu el gos lligat.
  Respecteu les indicacions en aquells parcs o localitzacions on no es permet l'accés als gossos (Exemple: àrea de jocs infantils, jardins botànics i jardins històrics).
  Recolliu les deposicions dels gossos.
  Recolliu les deposicions dels gossos.
  No allibereu animals domèstics.
  No allibereu animals domèstics.
  L'alliberament incontrolat posa en perill la fauna autòctona.
  No doneu menjar als animals. L'alimentació incontrolada dels animals empitjora la qualitat de l'aigua dels llacs i estanys, genera males olors i desencadena problemes higiènico- sanitaris.
  No doneu menjar als animals. L'alimentació incontrolada dels animals empitjora la qualitat de l'aigua dels llacs i estanys, genera males olors i desencadena problemes higiènico- sanitaris.
  Respecteu la vegetació.
  Respecteu la vegetació.
  No feu sorolls molestos.
  No feu sorolls molestos.
  Prohibit pescar a les làmines d'aigua, llacs i estanys.
  Prohibit pescar a les làmines d'aigua, llacs i estanys.
  Prohibit banyar-se a les làmines d'aigua, llacs i estanys.
  Prohibit banyar-se a les làmines d'aigua, llacs i estanys.
  Prohibit circular amb vehicles de motor (excepte vehicles de serveis).
  Prohibit circular amb vehicles de motor (excepte vehicles de serveis).

Localització

Com anar-hi?
Transports al voltant de...