Sobre el programa


Des de fa més de 30 anys, l’AMB promou l'educació ambiental a través del programa Compartim un Futur, amb l’objectiu d'incentivar la cultura de la sostenibilitat. Així, fomenta bones pràctiques entre la població, potencia el pensament crític i ofereix a la ciutadania eines i valors necessaris per forjar un futur sostenible i aconseguir un canvi d’hàbits real i immediat.


 

Descarregar la cronologia

El Programa metropolità d’educació per a la sostenibilitat 2030 (PMES 2030) és el document estratègic que defineix les mesures principals amb què cal treballar fins al 2030, tant en la mateixa institució com de manera conjunta amb els ajuntaments metropolitans i altres administracions. Així, l'objectiu del programa és assentar les bases perquè la cultura de la sostenibilitat tingui en compte els límits ecològics del nostre planeta.

PMES 2030

Visió i missió
 • Visió

  Un territori metropolità corresponsable i protagonista de la transformació socioambiental per viure dins dels límits planetaris, i amb la crisi climàtica i de la biodiversitat com a principal repte col·lectiu.

 • Missió

  Promoure i facilitar el canvi a la cultura de la sostenibilitat dotant-la d'eines, coneixement i motivació, actuant en l'escala global i metropolitana per dur a terme canvis reals i immediats que provoquin una autènctica transformació vers un canvi de model, fent el salt de l'acció individual a la transformació col·lectiva.


Puja
Objectius
 • Actualitzar el contingut i les temàtiques per adaptar-los a un nou context social i econòmic en què el reconeixement dels límits planetaris és clau, incloent-hi alhora nous paradigmes i els principals reptes socioambientals als quals cal fer front, donant-hi una visió transversal, integradora i alhora complexa.
 • Explorar i potenciar noves metodologies didàctiques més vivencials i significatives, amb el participant com a actor principal, que generin un impacte transformador i incorporar-hi al mateix temps formats innovadors d’expressió i de comunicació.
 • Arribar a tots els col·lectius i persones del territori metropolità ampliant i adaptant la diversitat de recursos i activitats, i a través de diferents estratègies de difusió, sempre amb una mirada inclusiva, amb la integració de la perspectiva de gènere i de la interculturalitat.
 • Enfortir les xarxes i les aliances entre diferents agents per optimitzar recursos, compartir sinergies i impulsar accions col·lectives i transformadores, amb una visió global del territori metropolità.
 • Promoure la cultura de la sostenibilitat, perquè és necessari per donar compliment a l’article 14.E.a de la Llei 31/2010 (coordinació i formulació d‘un pla d’actuació metropolità per a la protecció del medi ambient, la salut i la biodiversitat, i de mesures de lluita contra el canvi climàtic, i formulació d’una Agenda 21 metropolitana), i per a això es promouran activitats i serveis públics que contribueixin a aquesta aspiració, que haurà de ser recollida en el Pla d’actuació metropolità (PAM).

L’enfocament d’aquests objectius i de les línies d’acció del PMES està alineat amb el decàleg de conclusions i compromisos de la Declaració del II Congrés Nacional d’Educació Ambiental, que l’AMB va fer seu mitjançant l’adhesió aprovada pel Consell Metropolità el 22 de febrer del 2022.


Puja
Oferta educativa

El programa Compartim un Futur compta amb diferent tipus d’activitats i recursos educatius dirigits a tots els públics i dels diferents eixos temàtics del PMES2030:

 • Activitats i visites: es duen a terme activitats a l’aula o local, visites a instal·lacions (plantes de tractament de residus i depuradores), activitats a l’entorn (parcs, platges i rius), tallers, xerrades, etc. Totes les activitats són totalment gratuïtes.
 • Recursos educatius: el programa compta amb un ampli ventall de recursos educatius que complementen la formació, alguns dels quals són amb acompanyament i d’altres totalment autònoms. Poden tractar-se de dossiers complementaris a les visites guiades, exercicis, jocs, interactius, visites virtuals, manualitats, etc. També disposa de diversos recursos en préstec.
 • Projectes d’aprenentatge servei (APS): el programa aposta per la continuïtat en l’aprenentatge i per dur a terme projectes educatius que donin resposta a una necessitat local i amb un servei a la comunitat. Per aquest motiu, en l’oferta també s’hi troben diferents propostes de projectes APS, amb acompanyament per part de l’AMB, dirigides als centres educatius.

A més de l’oferta educativa, el programa posa a disposició dels centres educatius, associacions, entitats o qualsevol persona interessada un servei d’assessorament per tal de donar resposta a diferents necessitats de manera personalitzada.


Puja
Abast
 • Territorial

  El PMES comprèn el territori de l’àrea metropolitana de Barcelona, format per 36 municipis que ocupen un total de 636 km2 i amb una població de 3.303.927 milions d’habitants (Idescat, 2021).

 • Temporal

  El PMES 2030 tindrà una durada aproximada de 7 anys, des del moment de la seva aprovació fins al 2030, en línia amb altres estratègies i objectius internacionals i locals que fixen aquest any com a horitzó.

 • Temàtica

  El PMES 2030 continua abordant els diferents temes del programa anterior, però amb una visió renovada:

  • Cicle de l’aigua.
  • Recursos i residus.
  • Acció climàtica i transició energètica.
  • Qualitat de l’aire.
  • Mobilitat sostenible.
  • Territori i biodiversitat (parcs, platges i rius).
  • Alimentació saludable i sostenible.
 • Públic

  El PMES 2030 amplia els públics a qui està dirigit, també reforçant els recursos per a certs col·lectius, com ara les persones nouvingudes i les persones amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE), entre d’altres. Els dos blocs principals de públic a qui està dirigit són el de formació reglada i el de no reglada, ciutadania, famílies i lleure.

  • Educació reglada:
   • 2n cicle d’educació infantil (I3, I4 i I5).
   • Cicle inicial de primària (1r i 2n).
   • Cicle mitjà de primària (3r i 4t).
   • Cicle superior de primària (5è i 6è).
   • 1r cicle d’ESO (1r, 2n i 3r).
   • 2n cicle d’ESO (4t).
   • Batxillerat.
   • Cicles formatius (bàsic, CFGM i CFGS).
   • Graus, postgraus i màsters.
  • Educació no reglada, ciutadania, famílies i lleure:
   • Formació ocupacional (programes de formació i treball, cursos de formació contínua…).
   • Formació sociocultural (educació en el lleure, equipaments juvenils, entitats, centres cívics, ateneus i associacions).
   • Ciutadania (públic general).
   • Públic familiar.
   • Empreses i entitats.

Puja
Dades

Més de 475.000 persones (concretament, 478.359) han participat en les activitats i projectes APS del programa d'educació ambiental de l'AMB, Compartim un Futur, des del curs 2009-2010 a cadascuna de les diferents activitats sobre diversos temes, com ara el cicle dels residus, el cicle de l'aigua, l'energia o la biodiversitat.

 


Puja