Eines de càlcul

Les eines de càlcul medeixen el nivell d'emissions de CO2 i permeten fer balanç i dissenyar accions de reducció dels gasos d'efecte hivernacle (GEH) per tal d'adaptar-se al canvi climàtic i mitigar-lo.

Aquaprint

Aquaprint és una eina de càlcul de l'empremta de carboni i empremta hídrica de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que realitza el càlcul de las empremtes de les diferents instal·lacions del cicle integral de l'aigua.
  • Captació i producció d'aigua potable.
  • Distribució d'aigua potable.
  • Recollida d'aigua residual al clavegueram.
  • Tractament d'aigua residual.
  • Oficines.
Aquaprint

Visor d'escenaris climàtics

Aquest visor serveix per cercar dades i projeccions climàtiques sobre temperatura i precipitació als municipis metropolitans. Aquest visor s'ha elaborat en el marc del Pla Clima i Energia 2030, i permet cercar i conèixer les principals projeccions climàtiques de temperatura, precipitació i altres índexs climàtics previstos per les properes dècades (dies càlids, dies tòrrids, nits tropicals, nits tòrrides, etc.).

Accedir al visor


Prova: $provaURL