Reducció

La reducció de residus es refereix al fet de disminuir-ne la quantitat i toxicitat i al volum que va a parar a les plantes de tractament. L'AMB desenvolupa diversos programes de sensibilització que consciencien els ciutadans sobre l'augment desmesurat de les deixalles, fomenten un consum més responsable i promouen accions per millorar el procés de reciclatge.