Nou Seminari Ambiental

Tornar

| Tema: Contaminació, Deixalleries

Deixalleries, qualitat de l'aire i control de la contaminació en les obres, temes del seminari

Un dels participants al seminari


Dijous 25 d'abril es va celebrar a la seu de l'AMB, el segon Seminari Ambiental del 2018, on es va presentar el nou reglament de deixalleries, el visor de la qualitat de l'aire, l'ordenança metropolitana per al control de la contaminació atmosfèrica en les obres de construcció i es van presentar experiències municipals en la recollida de residus, així com l'ús d'eines digitals per millorar-ne la gestió.

El seminaris ambientals són un cicle de sessions en els quals l'administració metropolitana reuneix personal tècnic dels municipis metropolitans amb l'objectiu d'explicar noves estratègies en matèria de residus, i de compartir casos d'èxit entre actors locals.

Un nou reglament per a les deixalleries

La xarxa metropolitana de deixalleries actualment està formada per 69 instal·lacions fixes més les deixalleries mòbils. El marc legal de les deixalleries ha canviat molt des que es va construir la primera deixalleria de Torrelles. Han canviat els materials que s'hi recullen i les obligacions legals quant a la seva gestió. Per això es proposa la redacció d'un reglament de funcionament de les deixalleries metropolitanes.

Aquesta nova normativa, d'una banda, establiria les competències i els tipus d'usuaris que poden accedir al servei de deixalleria així com els preus per la prestació de servei. De l'altra, definiria el mecanisme de coordinació entre els ajuntaments i l'AMB. Amb l'objectiu que la coordinació sigui fluida es proposa un consell tècnic de les deixalleries que permetria fer-ne un seguiment i definir com han de funcionar aquestes instal.lacions.

Actuacions en difusió atmosfèrica

Explica que les actuacions relacionades amb la contaminació atmosfèrica s'emmarquen en el "Programa metropolità de mesures contra la contaminació atmosfèrica", que és un conjunt de mesures destinat a rebaixar el nivell de contaminació atmosfèrica. Disposa d'un pressupost de 46 milions d'euros fins el 2019, que l'AMB articularà a través de 33 actuacions específiques en els àmbits de la mobilitat i el medi ambient.

S'ha explicat quin és el protocol que se segueix de monitoratge i alerta dels principals contaminants atmosfèrics: PM10 i NO2. S'ha explicat també el funcionament del nou visor de dades de contaminació atmosfèrica.

Posteriorment s'ha explicat el projecte d'ordenança metropolitana d'obres que té com a objectiu obtenir un marc normatiu comú i òptim per desenvolupar les obres incorporant-hi criteris referents a la contaminació atmosfèrica durant la seva execució.

Actualment el 37% dels municipis apliquen alguna mesura respecte a les obres quan hi ha episodis de contaminació atmosfèrica. I l'objectiu és que aquest percentatge s'ampliï.

Experiència de la recollida de elements voluminosos a Viladecans

Marios Ponielas de l'Ajuntament de Viladecans va explicar el canvi que s'ha fet en aquest municipi per tal d'incorporar millores a la recollida d'elements voluminosos. Abans, la recollida es feia dividint la ciutat en 5 zones i els veïns havien de trucar per demanar la recollida. De 20 a 22, hores s'havia de treure el moble i a les 7 es recollia. Només un 6% dels mobles recollits havien fet la trucada prèvia. Es recollien 460 tones anuals de mobles quan no tocava.

Amb el nou sistema, cada zona té assignat un dia de recollida. S'ha fet una campanya de comunicació molt intensa i els mobles trets quan no toca es deixen al carrer amb un adhesiu indicatiu. D'aquesta manera s'ha aconseguit recollir el 65% dels mobles el dia que toca. S'espera continuar augmentant el nivell de recollida i s'activarà el sistema d'inspecció i sanció.

La clau del canvi ha estat que el ciutadà que col·labora ho fa bé sense cap problema i que en cas que hi hagi incompliments ha canviat la percepció. Ja no es considera que l'Ajuntament no presta un bon servei, sinó que hi ha veïns incívics que ho fan malament.

Seguiment de les rutes de recollida als municipis

Per part de l'AMB, es va  va informar de la intenció d'implantar un sistema de seguiment de les rutes de recollida dels municipis (que no tinguin una sola ruta de recollida) a través de codis QR associats als fulls de ruta.

És un mecanisme senzill tecnològicament, però robust i, d'aquesta manera, es poden afinar molt les dades de generació per les diferents fraccions i territorialitzar-les.

També s'informa de la intenció d'enviar un full informatiu a tots els domicilis metropolitans on s'informi sobre què és la TMTR i per a què es fa servir, així com dels resultats de generació de residus i recollida en cadascun dels municipis metropolitans.

Galeria d'imatges

Documents relacionats

On

  • Marker

    Seu de l'AMB

Prova: $provaURL