Presentació i objectius

La Taula de Reactivació Econòmica i Reindustrialització de l'AMB analitzarà i proposarà mesures per donar resposta als reptes de la seva transformació econòmica en concertació amb institucions, operadors i agents socials, en el context de la crisi generada per la pandèmia de la covid-19 i alineada amb els ODS i l'Agenda 2030.

Logo AMB en diversos colors

Aquest procés de treball compta amb la implicació dels agents socials i econòmics. Així, CCOO, Foment del Treball, PIMEC i UGT formen part de la direcció conjunta de la Taula de Reactivació.
Estratègia 2020
 • Introducció
  En el context de la complexa i inèdita situació actual arran de la irrupció de la covid-19, l'AMB és conscient que ha de tenir un paper encara més proactiu per contribuir a fer de l'àmbit metropolità un territori d'oportunitats, que aposta decididament per combatre les desigualtats i treballa per la cohesió social, a través d'un desenvolupament econòmic inclusiu, innovador i sostenible.

  És per això que l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic endega un procés per la revisió i actualització dels objectius i propostes de la Taula per a la Reactivació Econòmica i la Reindustrialització de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que va començar a funcionar durant el mandat passat i de la qual es poden consultar les conclusions en aquesta mateixa pàgina. El Pla d'actuació metropolità del mandat actual (2019-2023) ja preveu lque es podi en funcionament aquesta Taula, però la situació de pandèmia reforça encara més la necessitat d'elaborar de mesures que permetin ajudar a superar, en la mesura de les nostres possibilitats, la severa i inèdita realitat que estem vivint.

  Aquest procés de treball compta amb la implicació dels agents socials i econòmics, que és imprescindible per tal de definir i impulsar les prioritats de present i de futur. D'aquesta manera, CCOO, Foment del Treball, PIMEC i UGT formen part de la direcció conjunta de la Taula de Reactivació.

  Finalitat de la Taula de Reactivació i agents implicats

  La finalitat de la Taula és plantejar un debat sobre la realitat de l'activitat econòmica al territori metropolità tenint en compte, entre d'altres aspectes, l'impacte de la covid-19, i a la vegada identificar els reptes i proposar un conjunt de mesures per tal de poder-les implementar a través dels mateixos ajuntaments i de la resta d'actors socials i institucionals implicats, per enfortir el teixit econòmic i generar espais de creació d'oportunitats de creixement econòmic i millora de l'ocupació. La Taula de Reactivació inclourà els ajuntaments metropolitans, els agents socials i econòmics i altres institucions del país, universitats i entitats socials i econòmiques. Així mateix, té el suport de les altres àrees de la mateixa AMB.

  La reflexió, si bé està dirigida al desenvolupament econòmic i al creixement inclusiu i sostenible, també analitzarà i elaborarà propostes vinculades a àmbits transversals, com és el cas de l'urbanisme, la mobilitat, l'energia, les telecomunicacions, el medi ambient o la innovació, que tenen una implicació i un impacte directes en el desenvolupament inclusiu, just i sostenible.
 • Objectius
  • Analitzar els escenaris del desenvolupament econòmic que es viuran en els propers anys, especialment per les conseqüències derivades de la pandèmia.
  • Definir les mesures en els següents àmbits d'intervenció, que conformen vectors analítics i propositius de les polítiques públiques de desenvolupament econòmic:
   • Àmbit econòmic: evolució dels sectors productius, impacte en l'ocupació, impacte de la indústria 4.0, evolució dels sectors econòmics –especialment en els estratègics–, mercat de treball i perspectiva de gènere.
   • Àmbit territorial: planificació urbanística, planificació de la mobilitat, transició ecològica, paper de la logística, energia i telecomunicacions.
   • Àmbit en el camp del coneixement i innovació: necessitats d'adaptació del capital humà, transició digital, innovació, IA, futur del treball.
   • Àmbit de comerç, restauració i turisme.
  • Definir el Pla de reactivació econòmica i industrialització de l'AMB on es concretin les mesures i es defineixin les responsabilitats institucionals i econòmiques en les accions que cal desenvolupar, i que estigui alineat amb els ODS i l'Agenda 2030.
 • Àmbits
  1. Escenaris i perspectives econòmiques a mitjà i llarg termini: escenaris de canvi industrial i de producció de serveis, mercat de treball, impacte de l'economia 4.0, transició digital, impacte de la covid-19, perspectiva de gènere…
  2. Adaptació del territori a escenaris futurs: planificació urbanística, infraestructures de mobilitat, de transport, energètiques, de telecomunicacions, logística, sostenibilitat, transició energètica…
  3. Coneixement, innovació i formació: formació professional, R+D+I, perspectives d'impacte del 4.0 en el desenvolupament del coneixement i el model productiu industrial, futur del treball, paper de la innovació en el canvi social, econòmic i tecnològic…
  4. Comerç i turisme: els nous escenaris de distribució i consum, el futur del comerç i la restauració, un nou model turístic.
 • Organització de la taula i els debats
  Presidència de la Taula: 4 agents socials
  Àmbits de treball
  Activitat econòmica
  • Conjuntura i futur econòmic + nova indústria i indústria 4.0
  • Economia verda, circular, social i emergents
  • Mercat de treball
  • Perspectiva de gènere
  Territori
  • Urbanisme
  • Mobilitat
  • Sostenibilitat
  • Logística
  • Energia
  • Telecomunicacions
  Innovació i coneixement
  • Formació
  • Organització i innovació i futur treball
  Comerç i turisme
  • Comerç
  • Turisme
  Funcionament dels grups de treball:
  • Presidència: actor social / representant institucional
  • Paper previ de debat: càrrecs tècnics i experts
  • Relator: AMB
  Organització dels debats

  Cada subàmbit tindrà, a priori, la següent dinàmica de treball:
  1. Presentació general i debat al voltant de la situació actual i els reptes.
  2. Proposta de prioritats d'actuació i propostes.
 • Etapes de treball
  1. Acord de creació de la Taula i elaboració de primera documentació.
  2. Constitució dels 4 grups de treball i elaboració de les propostes.
  3. Presentació de les conclusions dels grups, acords dels actors i aprovació del Pla.
  4. Posada en marxa de mecanismes de negociació amb les institucions responsables.
 • Cronograma
  Acció/Mes 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21
  Elaboració proposta treball
  Definició dels objectius i continguts de la Taula
  Formació grups de treball dels diversos àmbits
  Treball àmbits temàtics
  Debat i elaboració de propostes, mesures i primeres conclusions
  Elaboració i debat document final
  Presentació i concreció de propostes a institucions
  Presentació institucions Pla definitiu
  Comunicació exterior de l'evolució del debat i presentació final pública

Puja
Estratègia 2017

Puja