Preinscripció i Matrícula al curs 2022-2023

Quan i com es pot fer?

Icona

Dates de presentació de sol·licituds de preinscripció

Cicles de Formació Professional de Grau Mitjà (CFGM): alumnat amb continuïtat (que cursa 4rt d'ESO en l'actualitat): del 20 al 26 d'abril.

Resta d'alumnat: del 17 al 23 de maig.

Cicles de Formació Professional de Grau Superior (CFGS): del 25 al 31 de maig.

Per a la formalització i presentació de la preinscripció, seguiment de la sol·licitud  i fer la matrícula al centre assignat