BZ innovació

Reconversió de l'antiga fàbrica SEAT de la Zona Franca

Situació

L'àmbit d'actuació són els terrenys anteriorment ocupats per l'antiga fàbrica SEAT al Polígon Industrial de la Zona Franca de Barcelona.

Tant la dimensió de l'espai disponible com l'emplaçament, amb accés a les principals vies de comunicació, el converteixen en un espai únic per a la implantació d'empreses innovadores.

Planejament

Superfície total de l'àmbit: 50 ha / 100,00 %

En fase inicial de planejament.

Projecte

Projecte de reconversió econòmica a llarg termini (10-20 anys). Un nou concepte d'espais per a les empreses, dirigit a fomentar el trànsit de la indústria basada en el coneixement i la tecnologia.

Un procés que ha de ser palanca de canvi de la Zona Franca del futur.

Descripció

Es defineixen tres eixos sectorials principals, en els quals s'implementaran conceptes empresarials i urbanístics d'alt valor afegit, basats en la innovació, la generació de coneixement i la sostenibilitat ambiental:
  1. L'eix alimentari pretén complementar el clúster que representa Mercabarna i facilitar la implantació i el creixement d'empreses que necessitin tecnologies i serveis avançats en els seus processos productius, de transformació i distribució alimentària i que tinguin vocació internacional.
  2. L'eix tecnològic vol crear un parc científic de formació i investigació on conflueixin hospitals, centres d'investigació, associacions, empreses i universitat, i que faciliti la sinergia, l'intercanvi i la transferència de tecnologia i de coneixement.
  3. L'eix cultural projecta un parc audiovisual que concentri la producció i l'oferta cultural. Ha d'acollir la universitat, les principals empreses del sector audiovisual, els emissors i distribuïdors de continguts i les noves empreses que investiguen i desenvolupen processos de postproducció i formats multimèdia.