S'incrementa el salari de referència

Tornar

| Tema: Economia, Polítiques socials

Es presenta l'actualització 2018 dels indicadors metropolitans del salari de referència o salari de vida

L'AMB ha publicat l'actualització del salari de referència metropolità corresponent a l'any 2018, que se situa en 1.263,03 € mensuals, un 20% superior al de l'any 2016 (1.048,87 €). A banda d'aquest indicador, l'estudi també publica el pressupost que necessiten diverses tipologies d'unitats familiars per fer front a les necessitats bàsiques. 

Com a novetat, en aquesta edició es fa un recull de metodologies de càlcul del cost de la vida a nivell mundial i s'incorporen dues noves tipologies de llar, que s'afegeixen a les 5 existents altres edicions.

Els càlculs s'han fet a tres nivells territorials: per a l'àrea metropolitana de Barcelona, per a la ciutat de Barcelona i per a l'àrea metropolitana de Barcelona sense tenir en compte el pes de la ciutat de Barcelona.

Enllaços relacionats

Estudis relacionats