Projecte VESTA

| Tema: Desenvolupament socioeconòmic

Acompanyament a dones sense llar amb fills a càrrec al Besòs

Una mare amb el seu fill

Ha arrencat la prova pilot del projecte VESTA, una iniciativa de diferents entitats públiques i del tercer sector que ofereix acompanyament a dones sense llar amb fills i filles a càrrec al territori del Besòs. En aquesta primera fase atendrà un total de 30 persones per un període de 3 anys.

VESTA té dos pilars fonamentals. D'una banda el tractament de l'habitatge com un dret, oferint solució residencial a les persones participants i, de l'altra, l'acompanyament integral posant en el centre les necessitats i els moments de les persones ateses, acompanyant-les vers la recuperació del propi projecte vital.

El projecte conté  importants elements d'innovació social. Un d'ells és el fet que el disseny i execució del projecte és una iniciativa conjunta dels Ajuntaments de Badalona, Montcada i Reixac, Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma de Gramenet, de les entitats del Tercer Sector Càritas Diocesana de Barcelona, Fundació Formació i Treball, Fundació Mambré i Sant Joan de Déu-Serveis Socials, i també del Consorci del Besòs, i compta amb el suport de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona. La col·laboració supramunicipal i públic-privada esdevé l'oportunitat de sumar recursos i sabers per respondre millor a situacions de gran vulnerabilitat.

Durant aquest període de prova es comprovarà l'eficàcia dels elements d'innovació social i del treball compartit entre totes les institucions esmentades. Ja des d'ara s'intueix que serà d'interès poder replicar en altres àmbits territorials i estendre's de manera més generalitzada al propi Besòs, incloent-hi altres agents en el seu desenvolupament. 

S'ha observat que el sensellarisme femení porta a les dones a molts llocs diferents abans d'acabar al carrer. Passa per l'acollida en domicilis de familiars i amics, allotjaments temporals (pensions, cases d'acollida, dispositius d'emergència), ocupacions d'habitatges buits, o bé habitacions subarrendades. Totes són formes d'habitatge insegur des de totes les perspectives: temporal, jurídica i emocional. Unes circumstàncies que fa inviable un projecte vital i que, en el cas de tenir fills i filles menors a càrrec, es fa encara més complicat. 

Documents relacionats
Enllaços relacionats