Més inversió en polítiques socials

Tornar

| Tema: economia

Es destinen 36 milions d'euros per a polítiques socials municipals

L'AMB ha elaborat un nou Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals per al mandat 2016-2019 per impulsar les polítiques de cohesió social i reduir les desigualtats. Aquesta iniciativa, que va néixer en el mandat anterior, posa a disposició dels municipis un conjunt de recursos destinats a complementar els pressupostos i les actuacions que anteriorment s'impulsaven des dels àmbits i serveis socioeconòmics municipals, amb l'objectiu d'afrontar les greus conseqüències de la crisi econòmica sobre la ciutadania i l'ocupació.

En la primera edició, entre 2012 i 2015, es van formalitzar 3.990 contractes.El Pla ha estat presentat pel vicepresident de Desenvolupament Social i Econòmic de l'AMB, Jaume Collboni, que ha destacat que "la creació d'oportunitats de feina és el primer instrument que tenim per combatre les desigualtats i aconseguir la inclusió social, l'objectiu darrer del govern metropolità".

El nou Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2016-2019 està dotat amb 36 milions d'euros. Hi ha una assignació de 30 milions d'euros per al Programa de suport a les polítiques socials municipals, centrat en els plans d'ocupació, la promoció de l'autoocupació i l'emprenedoria, i s'activa un nou fons econòmic plurianual de 6 milions d'euros per destinar-lo a les mesures de lluita contra la pobresa energètica.

Creació d'ocupació a la metròpolis

El Pla d'ocupació de l'AMB preveu dues convocatòries (2016-2017 i 2018-2019) i va dirigit a col·lectius amb dificultats (joves, dones, aturats de llarga durada i els pertanyents a famílies amb tots els seus membres a l'atur) i a promoure l'activitat emprenedora i l'autoocupació. Es calcula que aquest nou pla pot acabar donant feina, aproximadament, a 4.500 persones en els propers quatre anys. En la mateixa línia que el mandat anterior, el nou pla d'ocupació de l'AMB ha previst tres tipus de suport a la creació d'ocupació:
  • Plans d'ocupació impulsats pels ajuntaments.
  • Pla d'inserció a empreses.
  • Autoocupació i emprenedoria.
A la primera edició del Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals, que es va desenvolupar entre 2012 i 2015 amb una inversió de 30 M€, es van formalitzar un total de 3.990 contractes a través de dues convocatòries (2012-2013 i 2014-1025). La primera va generar 1.849 llocs de treball, i la segona, 2.141 llocs de treball.

El nou Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2016-2019 és un dels objectius estratègics prioritaris de l'Acord de Govern per a aquest mandat.

Prova: $provaURL