L'AMB impulsa el Pla de suport a Polítiques Socials per al 2016-2019

| Tema: Desenvolupament socioeconòmic

L'organisme metropolità crea un nou pla d'ocupació amb una injecció de 30 milions d'euros per als propers 4 anys

L'AMB ha elaborat un nou Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals per al mandat 2016-2019 per impulsar les polítiques de cohesió social i reduir les desigualtats, un dels objectius estratègics prioritaris de l'Acord de Govern per a aquest mandat. Avui dimarts, 9 de febrer, el Pla ha estat presentat pel vicepresident de Desenvolupament Social i Econòmic de l'AMB, Jaume Collboni. Aquesta iniciativa, que va néixer fa quatre anys, en el mandat anterior, posa a disposició dels municipis un conjunt de recursos destinats a complementar els pressupostos i les actuacions que anteriorment s'impulsaven des dels àmbits i serveis socioeconòmics municipals, amb l'objectiu d'afrontar les greus conseqüències de la crisi econòmica sobre la ciutadania i l'ocupació. En la primera edició, entre 2012 i 2015, es van formalitzar 3.990 contractes.

Segons Collboni, "la creació d'oportunitats de feina és el primer instrument que tenim per combatre les desigualtats i aconseguir la inclusió social, l'objectiu darrer del govern metropolità".

El nou Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2016-2019 està dotat amb 36 milions d'euros. Hi ha una assignació de 30 milions d'euros per al Programa de suport a les polítiques socials municipals, centrat en els plans d'ocupació, la promoció de l'autoocupació i l'emprenedoria, i s'activa un nou fons econòmic plurianual de 6 milions d'euros per destinar-lo a les mesures de lluita contra la pobresa energètica.

Creació d'ocupació a la metròpolis

El Pla d'ocupació de l'AMB preveu dues convocatòries (2016-2017 i 2018-2019) i va dirigit a col•lectius amb dificultats (joves, dones, aturats de llarga durada i els pertanyents a famílies amb tots els seus membres a l'atur) i a promoure l'activitat emprenedora i l'autoocupació. La primera convocatòria es durà a terme durant aquest any 2016 i està referida al 50% de les assignacions aprovades pel Consell Metropolità. La segona, durant el 2018, referida a la resta del pla.

Segons les darreres previsions, l'AMB calcula que aquest nou pla d'ocupació pot acabar donant feina, aproximadament, a 4.500 persones en els propers quatre anys. Aquest càlcul inicial aproximat s'ha realitzat tenint en compte la tendència i evolució positiva de la contractació dels plans anteriors.

La distribució per municipis d'aquests 30 milions d'euros s'ha fet basant-se en dos criteris: l'índex d'atur ponderat per població i la renda familiar disponible per habitant. L'ajuda atorgada per l'AMB suposa el 80% del cost total de cada projecte. El 20% restant, l'ha d'aportar l'ajuntament beneficiari.

En la mateixa línia que el mandat anterior, el nou pla d'ocupació de l'AMB ha previst tres tipus de suport a la creació d'ocupació :

• Plans d'ocupació impulsats pels ajuntaments
• Pla d'inserció a empreses
• Autoocupació i emprenedoria

Aquests propers quatre anys s'intentaran fomentar i potenciar encara més les dues darreres opcions (pla d'empresa i autoocupació), que són les que actualment, per les seves característiques, tenen més possibilitats d'inserció real i contínua en el món laboral. Aquests dos tipus de contractació ja van tenir un increment notable entre les dues convocatòries del primer pla (2012-2015).

Primera edició del pla

A la primera edició del Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals, que es va desenvolupar entre 2012 i 2015 amb una inversió de 30 M€, es van formalitzar un total de 3.990 contractes a través de dues convocatòries (2012-2013 i 2014-1025). La primera va generar 1.849 llocs de treball, i la segona, 2.141 llocs de treball.

Prova: $provaURL