Conveni contra la pobresa energètica

Tornar

| Tema: Pobresa energètica

Es proposa que les companyies subministradores assumeixin el deute de famílies acreditades com a vulnerables


El 18 de desembre l'AMB va participar, conjuntament amb les altres institucions i entitats promotores, en la presentació del conveni entre la Generalitat de Catalunya i les companyies subministradores per afrontar la pobresa energètica a Catalunya.

El conveni proposa que les empreses elèctriques i de gas assumeixin el deute acumulat d'unitats familiars acreditades com a vulnerables fins a la data de la signatura dels convenis.

El document també proposa que, a partir de la signatura dels convenis, les companyies subministradores col·laborin amb les administracions per fer front a aquestes despeses. Així, la Generalitat de Catalunya crearà un Fons d'Atenció Solidària que estarà finançat com a mínim en un 60 % per les companyies subministradores i com a màxim en un 40 % per les administracions públiques. Les aportacions de les administracions públiques al Fons seran del 50 % per part del Govern de la Generalitat i del 50 % per part del conjunt d'administracions locals i supralocals.

El document també estableix la constitució d'un òrgan gestor que centralitzarà la comunicació amb les empreses subministradores i que determinarà, coordinarà i cogestionarà els ajuts per a les persones acreditades com a vulnerables que estableix la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.

Entre altres obligacions, les companyies es comprometen a promoure activament el bo social i adaptar-lo a la situació econòmica de Catalunya, indexant-lo a l'IRSC, també amb la conseqüent reducció i optimització de la potència de consum. 

A l'acte de presentació hi va ser present, en representació de l'AMB, el coordinador de Programes de Polítiques Socials, Guillem Espriu.

On

  • Marker

    Palau de la Generalitat Barcelona