Conclusions de la Taula de Reactivació Econòmica

| Tema: Desenvolupament econòmic

En diverses sessions, es presenta l'esborrany del document de conclusions i propostes

Entre els mesos de febrer i març s'han celebrat quatre sessions de treball de la Taula de Reactivació Econòmica i Reindustrialització de l'AMB, una per cadascun dels quatre grans àmbits temàtics. L'objectiu principal d'aquestes sessions ha estat presentar l'esborrany de treball del document d'actualització de l'estratègia per a la reactivació econòmica i la reindustrialització metropolitana de l'AMB que s'ha elaborat per a cada àmbit, fent èmfasi en les conclusions i propostes.

El dia 19 de febrer va tenir lloc la sessió sobre territori, que inclou els subàmbits de planificació urbanística, mobilitat, logística, sostenibilitat i energia i telecomunicacions. El 26 de febrer va ser el torn de l'àmbit de capital humà, innovació i coneixement. El 4 de març es va fer el tancament de l'àmbit d'activitat econòmica, nova indústria i economia verda. Per acabar, el 9 de març va tenir lloc la darrera sessió de tancament, corresponent a l'àmbit de comerç i turisme.

Les sessions s'han estructurat amb un format de diàlegs entre els experts dels diversos àmbits, moderats per la direcció de l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l'AMB. La participació es va obrir a tots els assistents a les diferents sessions, mitjançant contribucions al xat o intervencions orals. Totes les sessions han comptat amb una assistència elevada, al voltant de 100 persones, que hi van participar de manera activa.

Documents relacionats
Enllaços relacionats