Serveis de metro de TMB

Tornar

Informació relacionada amb les línies, parades i accessos als metros de la companyia Transports Metropolitans de Barcelona, TMB

Fitxa tècnica

Servei que retorna la informació relacionada amb les línies, estacions i accessos de metro.

 • Data de creació:
  09.02.15
  Freqüència d'actualització:
  Variable
  Font de les dades:
  TMB
  Àmbit geogràfic:
  Àrea metropolitana
  Llicència:
  --
Descarregar el Dataset en format RDF.

Formats disponibles

Format Tipus Idioma Especificacions Fitxer/Enllaç
SOAP Servei
 • Català
getMetroLines: Retorna el llistat de les línies de metro. Accedir
SOAP Servei
 • Català
getMetroLinesAndStops: Retorna el llistat de les línies de metro i les parades. Accedir
SOAP Servei
 • Català
getMetroLineAndStops: Retorna les parades d‟una determinada línia. Accedir
SOAP Servei
 • Català
getMetroStation: Retorna les informacions d‟una determinada parada. Accedir
SOAP Servei
 • Català
findEntranceById: Retorna les informacions d‟un determinat accés. Accedir
SOAP Servei
 • Català
getNearMetroLinesUTM31: Donades unes coordenades en format UTM31 i un radi, retorna totes les parades de metro (tant de TMB com d‟altres operadors) compreses en aquest radi. Accedir
SOAP Servei
 • Català
getNearMetroLinesWGS84: El mateix que el mètode getNearMetroLinesUTM31 però donant les coordenades en format WGS84. Accedir