Ajuts AMB

Pas de vianants

Per combatre els efectes socials i econòmics de la crisi de la covid-19, l'AMB inverteix 125 milions d'euros a través de tres programes d'ajuts dirigits als ajuntaments metropolitans.
ApropAMB
ApropAMB és un pla que s'estructura en 3 programes i 8 línies de treball i que té una dotació econòmica total de 16,6 M€ i està dirigit als ajuntaments metropolitans.

L'objectiu del Pla ApropAMB, i del fons específic que hi està associat, és dur a terme actuacions destinades al suport, la seguretat i l'impuls de la cohesió social, el reforç educatiu, un lleure i esport segur o la cura de persones de col·lectius vulnerables. Aquest pla de reactivació del teixit social i econòmic metropolità va més enllà i també vol lluitar contra la bretxa digital, dinamitzar el comerç local, els serveis de proximitat i el treball autònom.

Informació sobre la tramitació dels ajuts

Puja
Pla de Sostenibilitat Ambiental (PSA)
El PSA 2020-2023 amb una dotació total de 110 milions d'euros, és un programa d'inversions per als municipis de l'AMB que vol impulsar projectes de mobilitat urbana sostenible i adaptar-la als nous requeriments sorgits arran de la covid-19, i també vol promoure la transició ecològica i energètica mitjançant inversions en la gestió de recursos i residus municipals, entre d'altres.

Per exemple, per potenciar una mobilitat més sostenible i segura, de caire individual, el PSA preveu dotar econòmicament la creació de carrils bici i la Bicivia, la creació de nous aparcaments de bicicletes de gran capacitat i l'ampliació dels serveis de bicicleta pública compartida, entre d'altres aspectes. En l'àmbit de l'espai públic, la inversió es podrà destinar a transformacions urbanes que prioritzin l'espai destinat als vianants, entre d'altres. En l'àmbit de l'ecologia, es podran instal·lar cobertes solars i pèrgoles fotovoltaiques per autoconsum i disposar d'energia neta de proximitat. També hi haurà fons per realitzar actuacions de rehabilitació d'equipaments amb l'objectiu de millorar l'eficiència energètica i reduir consums. 

Informació sobre el PSA

Puja
Millora del paisatge natural i urbà (PSG)
L'objectiu del programa PSG 2020-2023 dotat amb 8,4 milions d'euros, és invertir en espais fluvials metropolitans, recuperar zones degradades i integrar infraestructures. El PSG vol consolidar, recuperar i millorar la infraestructura verda metropolitana, que en els darrers anys ha esdevingut tot un referent com a espai social i de lleure per als ciutadans de la metròpolis de Barcelona i que, durant aquesta pandèmia, ha ratificat i incrementat la seva importància.

En l'àmbit dels espais fluvials destaca la continuïtat de la recuperació social, natural i econòmica del Parc fluvial del riu Llobregat i del Parc fluvial del riu Besòs.

El PSG 2020-2023 forma part del Pla metropolità d'inversions per als municipis de l'AMB d'aquest mandat i la majoria dels seus projectes estaran cofinançats, parcialment, pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Sobre la selecció i finançament dels projectes del PSG 2020-2023, serà per concurrència competitiva: els ajuntaments poden presentar propostes i l'AMB les estudiarà i escollirà les millors basant-se en criteris d'interès metropolità o plurimunicipal. Un cop seleccionats els projectes, l'AMB finançarà el 50 % del cost i l'Ajuntament aportarà l'altre 50 %. Posteriorment, l'AMB redactarà els projectes executius i s'encarregarà de l'execució de les obres.

Informació sobre el PSG

Puja