Comerç, hosteleria, serveis professionals i obres

Botigues i serveis professionals
 • Quins establiments i locals poden obrir?
  Poden obrir tots els establiments excepte els que presten serveis que impliquin contacte físic amb els clients, excepte que siguin essencials, sanitaris o sociosanitaris. Es prohibeixen els serveis de tractament de bellesa, excepte els serveis de perruqueria.
 • Quin es l'aforament als establiments?
  Els establiments amb una superfície inferior a 400 m2 han de reduir l'aforament al 30% de l'habitual. Si no és possible, només s'hi permet l'accés d'un sol client.
  Els establiments amb una superfície superior a 400 m2 han de tenir controls d'accés.
 • I els centres comercials?
  En els centres comercials hi ha d'haver sistema de control d'aforament i es restringirà l'accés i ús de zones recreatives com zones infantils, ludoteques o àrees de descans.
 • Puc anar directament a l'establiment?
  Sí, podeu desplaçar-vos a l'establiment sense cita prèvia. 

  Tanmateix, cal seguir demanant cita prèvia a les estacions d'ITV.

  No aneu a l'establiment si us trobeu malament, us han diagnosticat COVID-19 o esteu en aïllament.
 • Puc anar a qualsevol establiment de qualsevol municipi?
  Sí. Des del 18 de juny es permet la mobilitat per tota Catalunya. 
 • Tots els establiments poden fer sistema de recollida per emportar?
  Sí, tots els establiments i locals que puguin obrir al públic, sempre que estableixin un sistema de recollida esglaonat que eviti aglomeracions tant a l'interior com a l'exterior.
 • Quantes persones poden ser dins de l'establiment?
  Les botigues que no puguin garantir la distància de seguretat entre clients, només poden admetre una persona per torn d'atenció.
 • Quanta estona m'hi puc estar?
  Només l'estona imprescindible per comprar el producte o rebre el servei.
 • Quantes persones pot atendre cada treballador?
  Només una persona individualment. En cap cas més d'una simultàniament.
 • Quan vagi a la botiga o servei, puc entrar-hi amb acompanyant?
  Es recomana anar-hi individualment i, en tot cas, accedir-hi acompanyant una persona amb discapacitat, menor o gent gran, si cal.
 • Cal garantir distàncies dins la botiga?
  Sí, sempre cal garantir una distància mínima d'1,5 metres entre client i treballador, i entre els clients que hi hagi a l'establiment. Només es pot reduir la distància a 1 metre quan hi hagi elements de protecció o barrera. Les botigues que no puguin garantir la distància de seguretat entre clients només poden admetre una persona per torn d'atenció.

  Cal indicar clarament la distància de seguretat d'1,5 metres amb marques a terra o mitjançant balises, cartells i senyalització. 
 • He de portar mascareta?
  L'ús de mascaretes és obligatori al espais tancats per a persones de més de 6 anys i és recomanable per als nens d'entre 3 i 5 anys. 

  En cas de rebre un servei que no permet mantenir la distància de seguretat interpersonal, com a les perruqueries, centres d'estètica o fisioteràpia, és encara més important que el client i el treballador utilitzin un equip de protecció (mascareta).
 • He de portar guants?
  No és obligatori, en general. Feu-ne servir als establiments d'alimentació i en d'altres quan el comerciant us ho indiqui. 
 • M'he de rentar les mans abans d'accedir-hi?
  Sempre renteu-vos o desinfecteu-vos les mans abans de sortir de casa i en tornar-hi.

  A l'entrada dels establiments, tindreu a disposició dispensadors de gel hidroalcohòlic. Utilitzeu-lo sempre de manera adequada com a mesura de prevenció.

  A l'establiment, eviteu tocar cap superfície. A dins, disposareu d'una paperera amb obertura de pedal per si heu de llençar algun element en aquell moment.
 • Els establiments estaran especialment nets?
  Sí. És obligatori netejar i desinfectar els establiments dos cops al dia, amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents: poms de les portes, mostrador, mobles, mampares, màquines dispensadores, terra, telèfons...

  Tots els espais comuns de clients i de personal també han d'estar desinfectats. Es pot desinfectar amb lleixiu diluït en aigua en proporció 1:50 o amb desinfectants autoritzats pel Ministeri de Sanitat. També cal garantir la ventilació adequada de l'establiment.

  A més, la roba de les persones que hi treballen s'ha de desinfectar diàriament.
 • I les persones que treballen a l'establiment, tindran mesures de seguretat especials?
  Sí, els propietaris han de facilitar equips de protecció individual adequats al personal i gels hidroalcohòlics amb activitat viricida autoritzats pel Ministeri de Sanitat per rentar les mans o, si no és possible, aigua i sabó.

  També els han de facilitar mascaretes si no es pot garantir la distància de seguretat d'1,5 metres entre treballador i client o entre treballadors.

  No poden anar a treballar si es troben malament, tenen diagnosticada la COVID-19 o estan en aïllament.
 • Els establiments que ja obrien, canviaran les mesures de seguretat?
  Als establiments que ja podien obrir (alimentació, productes de primera necessitat i farmàcies) s'aplicaran les mesures de seguretat per al personal indicades en l'apartat anterior.
 • Puc tocar els productes?
  No, els productes els ha de manipular el comerciant. Els establiments d'alimentació es regiran per les normes que s'aplicaven fins ara i es poden tocar els productes amb guants, que ha de facilitar el comerciant.
 • Puc fer servir productes de prova?
  No, no està permès. De fet, no hi haurà productes de prova als establiments. 
 • Puc demanar per anar al vàter a la botiga o al local?
  Sí. S'ha d'establir una ocupació màxima dels lavabos per als clients d'una persona per 4 m2 (excepte necessitat d'assistència). En el cas de lavabos més grans, es poden utilitzar fins a un terç dels urinaris, sempre guardant la distància d'1,5 metres.
 • Puc emprovar-me roba a la botiga?
  Sí, podeu fer servir els emprovadors de manera individual. Després de cada ús individual, el comerciant ha de netejar i desinfectar l'emprovador.

  Si no s'adquireix la peça de roba, el comerciant l'ha d'higienitzar abans de posar-la a disposició d'un altre client.
 • Les botigues poden fer rebaixes?
  Sí, es poden fer campanyes de rebaixes sempre que s'acompanyin de mesures destinades a assegurar que no es generin aglomeracions.
 • Es tornaran a fer mercats a l'aire lliure?
  A partir del 18 de maig es permeten els mercats a l'aire lliure amb la limitació del 50 % de les parades habituals o autoritzades.

  Es prioritzaran les parades d'alimentació, begudes i productes higiènics i d'alimentació animal d'aquests mercats, sempre que compleixin les mesures per prevenir els contagis.

  La decisió de la reobertura dels mercats a l'aire lliure o de venda ambulant a la via pública és competència de cada ajuntament. 

  Els ajuntaments poden augmentar la superfície o els dies per als mercats.

Puja
Bars i restaurants

Puja
Hotels
 • Els hotels poden obrir?
  Sí. Tanmateix, cal netejar les instal·lacions abans de reobrir l'hotel.
 • Les zones comunes dels hotels restaran inhabilitades?
  Les zones comunes poden estar obertes fins a un 50 % de l'aforament. Es permet l'ús de piscines, spas, gimnasos o salons d'esdeveniments.

  Les classes en grup o espectacles d'animació tindran un aforament màxim que permeti guardar la distància de seguretat interpersonal d'1,5 metres. És obligatori l'ús de mascareta. Si es realitzen en espais tancats, caldrà ventilar la sala 2 hores abans de l'ús previst. En finalitzar l'activitat, l'espai s'ha de netejar i desinfectar sempre.
 • Puc anar al bar de l'hotel?
  Sí, però només en cas d'estar-hi allotjat. 
  L'aforament serà el que permeti mantenir la distància de seguretat interpersonal d'1,5 metres. 
 • Puc fer servir l'ascensor per pujar a l'habitació?
  L'ús dels ascensors s'ha de limitar al mínim imprescindible i l'ocupació màxima ha de ser d'una persona, tret que sigui possible garantir una separació d'1,5 metres.

Puja
Obres
 • Puc fer reformes a casa o en un local?
  Sí. Es permeten les reformes d'immobles i locals en edificis habitats. S'han de prendre mesures higièniques i els treballadors han mantenir la distància de seguretat de dos metres amb els veïns de l'immoble. 

Puja