Compromís AMB

Home amb macareta al carrer
Declaració institucional
L'Àrea Metropolitana de Barcelona:
 1. Expressa el condol per totes les víctimes de la covid-19 i la solidaritat als seus familiars, amics i companys. Les circumstàncies de confinament amb què vivim aquesta pandèmia fan que l'acompanyament a les persones malaltes i el comiat a les víctimes resulti especialment dolorós.
 2. Expressa el suport a les persones que han emmalaltit, tant les que ja feliçment s'han recuperar com les que estan encara internades, amb el desig que puguin recuperar la salut i el benestar i el compromís de contribuir amb tots els instruments de que disposa l'AMB, per fer-ho possible.
 3. Agraeix a tot el personal sanitari el seu esforç admirable per donar resposta mèdica a la pandèmia, així com per l'extrema sensibilitat en l'acompanyament dels malalts. Alhora, fa extensible l'agraïment a tots els treballadors i treballadores dedicats a les cures, als serveis essencials, a la neteja, als transports, a la logística i a la cadena alimentària, a la seguretat i a la protecció civil, que han garantit el funcionament de les nostres ciutats i pobles i l'acompanyament als més vulnerables en unes condicions especialment difícils.
 4. Valora molt positivament la col·laboració de la immensa majoria de la ciutadania amb les mesures de confinament decretades, aportant una actitud responsable i solidària, tant individual com col·lectiva, que ha de servir de lliçó a totes les institucions i responsables polítics. Ès aquesta actitud, compartida per moltes entitats, associacions i xarxes ciutadanes de voluntaris, així com per moltes empreses i centres de recerca, la que ens permetrà dibuixar un futur de comunitat inclusiva on la solidaritat sigui un dels valors fonamentals.
 5. Reconèixer el paper exemplar dels governs locals en la resposta a aquesta crisi. Els ajuntaments són l'administració més propera a la ciutadania, la primera porta de l'atenció pública i la primera trinxera davant de qualsevol situació de crisi, i ho han tornat a demostrar amb escreix durant aquestes setmanes crítiques. Malgrat el confinament i el tancament físic de molts equipaments i espais d'atenció ciutadana habituals, de cap manera s'han aturat els serveis municipals ni metropolitans essencials. Tot el contrari, s'han multiplicat els esforços per donar respostes urgents a les necessitats sobrevingudes a causa de la pandèmia.
 6. Agraeix especialment l'esforç dels milers de treballadors i treballadores dels serveis locals i especialment els de l'AMB, així com als seus responsables, perquè amb la seva tasca incansable, amb professionalitat i dedicació, han garantit el normal funcionament de la nostra administració i la prestació dels serveis bàsics pel benestar del seus més de tres milions i mig d'habitants.
 7. Reclama als govern de l'Estat i de la Generalitat, així com a la Unió europea, que en aplicació dels principis de subsidiarietat i descentralització, donin un major protagonisme i autonomia als municipis i a l'AMB en el disseny i aplicació tant de les mesures de desconfinament com dels plans de recuperació econòmica i social, i que sens doti dels recursos necessaris per aplicar-los i adaptar-los a les diferents realitats locals.
 8. Es compromet a afavorir la màxima integritat, transparència i traçabilitat econòmica en la gestió de la crisis del COVID 19, que en situació d emergència ha requerit i requerirà actuacions, programes i contractacions públiques urgents per pal·liar els efectes de la pandèmia, especialment per la població metropolitana mes vulnerable."
 9. S'adhereix a les propostes contingudes en el document "DECÀLEG PER LA RECUPERACIÓ SOCIOECONÒMICA DELS MUNICIPIS DE CATALUNYA" formulat conjuntament per l' Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.
 10. Expressa el compromís de l'Àrea Metropolitana de Barcelona d'acompanyar a la resta d'autoritats de Catalunya, d'Espanya i d'Europa en l'aplicació de les mesures que s'acordin per superar l'actual emergència sanitària i fer de la nostra metròpolis un dels motors de la recuperació de l'activitat econòmica, social, cultural i esportiva del país, donant prioritat a la cohesió social i la sostenibilitat ambiental, amb la participació activa dels agents econòmics i socials i del conjunt dels ciutadans i ciutadanes, cadascú des de la seva responsabilitat i amb el màxim compromís solidari.
 11. El Govern Metropolità en el moment que es tinguin clarificats els impactes econòmics en relació a l'execució del pressupost de l'any 2020, formularà una proposta de mesures per fer front a la situació post- pandèmia, en relació a l'exercici de les seves competències, compreses a l'article 14 de la Llei de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, aquesta proposta serà analitzada i informada per una comissió especifica constituïda per representants del conjunt dels grups metropolitans.
Descarregar preàmbul i declaració institucional