Mesures a les escoles


La tornada a classe després de les vacances de Nadal es farà el dilluns dia 11 de gener. Començar el dia 11 enlloc del 8 és una mesura preventiva que facilitarà que els contagis que s'hagin pogut produir durant el dia de Reis i la seva vigília, aflorin amb tots els professionals educatius i alumnes fora de l'escola, la qual cosa comportarà una reducció dels riscos i un menor confinament de grups estables de convivència.

També es farà un cribratge massiu a tots els professionals de l'àmbit educatiu a partir del dia 11. 
Higiene i seguretat
Mascaretes 
 • És obligatòria a partir dels 12 anys, als cursos d'educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional i centres de formació d'adults.
 • Serà obligatòria en l'educació primària a partir dels 6 anys quan les circumstàncies de la pandèmia en aquell territori ho requereixin.
 • És obligatòria en tots als espais comuns, com passadissos i entrades i sortides de l'aula. 
Higiene 
 • S'ha de reforçar la higiene de mans i les classes poden ser més curtes per tenir temps de ventilar i netejar les aules entre classe i classe. 
Grups de convivència estable
 • El grup d'alumnes i el seu professor han de fer les activitats independentment i mantenint la distància amb la resta de grups.
 • Les entrades i sortides del centre, així com l'hora del pati, s'han de fer esglaonades perquè els grups no entrin en contacte. 

Puja
Ràtio a les aules
 • Als grups de 2n cicle d'educació primària, la ràtio no pot ser superior a 20 alumnes amb caràcter general i, a secundària, hi pot haver fins a 30 alumnes, però s'han de rediuir sempre que es pugui.
 • Quan no sigui possible reduir els grups, entent-ho com una excepcionalitat i d'acord amb el pla propi de cada centre, s'hauran de prendre altres mesures preventives i de seguretat.

Puja
Control de símptomes
Es recomana als centres educatius que facin un control diari de la temperatura dels alumnes; cada centre pot decidir com fer-ho en funció de les seves característiques.

Puja
Extraescolars
 • S'autoritzen i es regulen les activitats extraescolars i d'esport escolar, així com les de l'àmbit del lleure educatiu dirigides a alumnes d'educació infantil, primària, i ara també els de secundària, batxillerat i cicles de formació professional.
 • Es reprenen les activitats no reglades i d'esport escolar per a joves a partir de l'educació secundària sempre que mantinguin els grups de l'activitat lectiva.
 • L'esport escolar no pot competir.
 • Es poden fer extraescolars d'idiomes, música i dansa fins als 12 anys (infantil i primària), de forma presencial. La resta es pot fer en línia.

Puja
Colònies i sortides escolars
Les sortides d'un dia s'han d'organitzar en grups estables de convivència, que han de coincidir amb els grups definits per l'activitat lectiva. Tindran un o més monitors.

Es permeten les sortides escolars amb pernoctació amb el mateix grup bombolla.

Puja
Prova: $provaURL