Mesures a les escoles

Higiene i seguretat
Mascaretes 
  • És obligatòria a partir dels 12 anys, als cursos d'educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional i centres de formació d'adults.
  • Serà obligatòria en l'educació primària a partir dels 6 anys quan les circumstàncies de la pandèmia en aquell territori ho requereixin.
  • És obligatòria en tots als espais comuns, com passadissos i entrades i sortides de l'aula. 
Higiene 
  • S'ha de reforçar la higiene de mans i les classes poden ser més curtes per tenir temps de ventilar i netejar les aules entre classe i classe. 
Grups de convivència estable
  • El grup d'alumnes i el seu professor han de fer les activitats independentment i mantenint la distància amb la resta de grups.
  • Les entrades i sortides del centre, així com l'hora del pati, s'han de fer esglaonades perquè els grups no entrin en contacte. 

Puja
Ràtio a les aules
  • Als grups de 2n cicle d'educació primària, la ràtio no pot ser superior a 20 alumnes amb caràcter general i, a secundària, hi pot haver fins a 30 alumnes, però s'han de rediuir sempre que es pugui.
  • Quan no sigui possible reduir els grups, entent-ho com una excepcionalitat i d'acord amb el pla propi de cada centre, s'hauran de prendre altres mesures preventives i de seguretat.

Puja
Realització de tests
Entre el 15 de setembre i el 15 de novembre es faran 500.000 tests a alumnat, professorat i membres del personal d'administració i serveis.

Puja
Control de símptomes
Es recomana als centres educatius que facin un control diari de la temperatura dels alumnes; cada centre pot decidir com fer-ho en funció de les seves característiques.

Puja
Extraescolars
Se suspenen les activitats de lleure infantil i juvenil, l'esport escolar i les activitats extraescolars, excepte les que es fan mantenint estrictament el grup bombolla de l'aula o les activitats dins del centre en horari lectiu.

Puja
Colònies i sortides escolars
Les sortides d'un dia s'han d'organitzar en grups estables de convivència, que han de coincidir amb els grups definits per l'activitat lectiva. Tindran un o més monitors.

Sigui amb allotjament o sense, alumnes de centres diferents poden coincidir en una mateixa instal·lació, sempre que es respectin els grups de convivència i la distància de seguretat.

Puja