Mesures especials

Toc de queda
Restriccions a la mobilitat nocturna:
 • Es prohibeixen els desplaçaments i la circulació al carrer entre les 22 i les 6 hores.

Horari màxim d'obertura al públic:
 • Els serveis, el comerç minorista i la restauració fins a les 21 h, tot i que els lliuraments a domicili es poden fer fins a les 23 h.
 • Espais públics fins a les 21 hores, inclosos els espectacles públics, les activitats recreatives i les activitats esportives autoritzades.
 • Les activitats culturals fins a les 22 h, i es permet el retorn dels assistents entre les 22 i les 23 hores.

Excepcions a la mobilitat, que caldrà justificar adequadament:
 • Assistència sanitària d'urgència.
 • Adquisició de productes farmacèutics per raó d'urgència (la més propera al domicili).
 • Desplaçament per anar i tornar de treballar, amb el corresponent certificat de l'empresa.
 • Desplaçaments de professionals, i personal voluntari acreditat, per fer serveis essencials, sanitaris i socials.
 • Cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables (incloent-hi els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l'exterior pel seu benestar emocional o de salut amb el corresponent certificat professional).
 • Actuació urgent davant d'òrgans judicials.
 • Retorn al domicili de centres educatius i de les activitats culturals i espectacles públics.
 • Retorn al lloc de residència habitual en cas de viatge.
 • Cura d'animals de companyia el temps imprescindible (de les 4 a les 6 de la matinada), amb desplaçament individual proper al domicili.
 • Altres causes de força major o altres situacions de necessitat justificada.
Les limitacions no afecten els serveis essencials i d'urgència: sanitaris, sociosanitaris, farmàcies, combustibles, emergències i accions judicials.

Porteu el certificat de declaració autoresponsable o qualsevol altre document acreditatiu (mèdic, d'empresa...)  que justifiqui el desplaçament per presentar-lo en els controls policials.

Puja
Confinament i mobilitat
 • No es pot entrar ni sortir de Catalunya.
 • Durant el cap de setmana no es pot sortir ni entrar del municipi des de les 6 h de divendres fins a les 6 h de dilluns.
Excepcions
 • Motius sanitaris, laborals o de causa major (retorn al domicili, cura de persones vulnerables...).
 • Es permeten desplaçaments, dins la mateixa comarca, motivats per la visita als cementiris el dia 1 de novembre o el 31 d'octubre
 • Activitats esportives individuals a l'aire lliure entre municipis limítrofs.
 • Permís penitenciari.
 • Trànsit de pas.
Es recomana que els desplaçaments personals fora del domicili es limitin en la mesura del possible, així com la circulació per les vies d'ús públic.

Desplaçaments permesos (excepte durant les hores de restriccions pel toc de queda 22 a 6 h):
 • Desplaçament a la feina.
 • Desplaçament a centre sanitari.
 • Cura de persones grans, menors o dependents.
 • Compra a botigues d'alimentació o altres amb cita prèvia o avís previ.
 • Lleure i esport amb el grup de convivents.
 • Gestions al banc.
 • Activitats judicials.
 • Horts d'autoconsum.
 • Mudances.
 • Causes de força major per exàmens o proves oficials inajornables.
Transport públic
 • El transport públic ha de mantenir la seva oferta al 100% encara que hi hagi una disminució de passatgers. Només es poden produir restriccions en horari nocturn.
 • Els usuaris no poden fer activitats que comportin treure's la mascareta, com menjar.
 • Les estacions en espais tancats han d'oferir dispensadors de gel hidroalcohòlic.

Puja
Consum a l'espai públic
 • En les reunions que concentrin fins a sis persones en espais públics no es permet consumir aliments ni begudes.
 • No està permès fumar a la via pública o a l'aire lliure si no hi ha una distància de 2 metres. Aquesta limitació és aplicable també per a l'ús de qualsevol altre dispositiu d'inhalació de tabac, pipes d'aigua, catximbes o similars.
 • Es prohibeix el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i a la resta d'espais oberts. 

Puja
Reunions i trobades
 • El contacte social s'ha de limitar als grups bombolla, és a dir, a grups de persones que es relacionen entre si generant un espai de confiança i seguretat.
 • Prohibició de fer reunions socials de més de 6 persones, tant en l'àmbit públic com en el privat. Aquesta limitació no s'aplica a persones convivents.
 • Els actes religiosos com casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres limiten l'assistència al 30 % de l'aforament.
No es consideren incloses en aquesta prohibició:
 • Activitats laborals.
 • Mitjans de transport públic.
Aquesta limitació no és aplicable al dret de manifestació, el qual es pot exercir en les condicions que determini l'autoritat competent, i sense perjudici del compliment de les limitacions establertes amb caràcter general per les autoritats sanitàries en els espais públics.

Puja
Restauració, hostaleria i comerç
Restauració i hostaleria
 • Se suspenen les activitats de restauració, excepte en hotels per a l'ús dels clients, centres sanitaris, socials i residencials, i menjadors socials.
 • Els restaurants de les àrees de servei d'autopistes i altres vies només poden oferir servei de menjar per emportar, màxim fins a les 21h. Està prohibit consumir a l'interior.
 • Els serveis, comerç minorista i restauració poden servir menjar per emportar fins a les 21h, tot i que els lliuraments a domicili es poden fer fins a les 23h.
 • Es permet el lliurament a domicili o la recollida a l'establiment amb cita prèvia.
 • Als espais comuns dels hotels l'aforament s'ha de limitar al 50%.
Establiments comercials
No podran obrir:
 • Els establiments i locals comercials que es trobin dins dels centres comercials, excepte:
  • els dedicats exclusivament a la venda de productes d'alimentació, de begudes, de productes higiènics, d'altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres de veterinària.
  • els que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 800m2 metres quadrats i accés directe i independent des del carrer, amb un aforament màxim del 30%.
 • Serveis que impliquin un contacte personal proper, excepte:
  • serveis essencials, sanitari, social o sociosanitari.
  • serveis de perruqueria, que poden oferir, únicament, activitats relacionades amb la higiene del cabell.
 • Se suspenen les fires comercials.
Podran obrir:
 • Els serveis i comerç minorista podren obrir fins a les 21h amb un 30% d'aforament.
 • Els establiments de més de 800m2 que actotin la seva superfície a 800m2 i l'aforament al 30%.
 • Si no és possible reduir l'aforament, només s'hi permet l'accés d'un sol client.
 • Els establiments d'alimentació, begudes, productes higiènics, altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres de veterinària, han de reduir l'aforament al 50% de l'habitual.
 • Els comerços que obren les 24 hores del dia han de tancar a les 22h i no poden obrir fins les 7h. La mesura afecta les botigues a l'abast, les annexes a les benzineres, les ubicades en municipis turístics i els establiments de menys de 300 m2 de superfície de venda.
 • Els establiments amb una superfície superior a 400 m2 han de tenir controls d'accés.
 • Es permeten sistemes de recollida al local i de repartiment al domicili.
 • Els mercats no sedentaris amb un aforament limitat al 30%. 

Puja
Cultura
No podran obrir:
 • Activitats culturals d'arts escèniques i musicals, com ara teatres, cinemes, auditoris o similars, tant en recintes tancats com a l'aire lliure en els espais especialment habilitats.
Podran obrir amb restriccions:
 • Les biblioteques només podran oferir el servei de préstec.
Podran obrir:
 • Els museus, arxius i sales d'exposicions podran obrir amb el 33% d'aforament.

Puja
Esport
 • Suspensió de tota l'activitat esportiva, excepte l'esport professional.
 • Tancament de tots els equipaments esportius, excepte els de tecnificació i lligues professionals.
 • Suspensió de totes les competicions esportives, federades, etc., excepte les lligues nacionals i internacionals
Activitats permeses:
 • Esport professional
 • Lligues nacional i internacionals.
 • Fer esport al carrer en solitari entre dos municpis limítrofs o en grup sempre que siguin persones convivents.

Puja
Oci
Activitats no permeses:
 • Se suspenen les activitats cíviques en grup que impliquin assistència presencial i només es podran fer telemàticament.
 • Parcs i fires d'atraccions.
 • Establiments i equipaments de lleure infantil i d'activitats lúdiques.
 • Activitats cíviques i comunitàries, excepte els serveis socials essencials.
 • Joc, casinos i sales de bingo.
 • Festes majors.
Lleure nocturn
 • Se suspèn l'obertura al públic dels locals i establiments que desenvolupen les activitats de discoteca, sala de ball, sala de festes amb espectacle, bar musical, karaoke, discoteques de joventut i establiments d'activitats musicals de règim especial i establiments públics amb reservats annexos.
 • Se suspenen també les activitats musicals amb pistes de ball o espais habilitats fora dels establiments establerts en l'apartat anterior.

Puja
Escoles i universitats
Activitats permeses
 • Es mantenen les activitats docents i activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent el transport escolar, amb l'aplicació rigorosa de les mesures definides als plans sectorials aprovats pel PROCICAT.
Activitats amb restriccions
 • A les universitats, la docència teòrica passa a ser virtual.
 • Es redueix l'assistència presencial dels alumnes d'estudis post-obligatoris, és a dir Batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i grau superior.
Activitats no permeses
 • Se suspenen les activitats de lleure infantil i juvenil, l'esport escolar i les activitats extraescolars, excepte les que es fan mantenint estrictament el grup bombolla de l'aula o les activitats dins del centre en horari lectiu.

Puja
Activitat laboral i professional
 • Obligació a les empreses de limitar la mobilitat laboral.
 • Treball a distància – teletreball excepte que no sigui possible.
 • Si no és possible el teletreball, flexibilitat horària per evitar hores punta.
 • Evitar la coincidència massiva de persones als espais de treball.
 • Si no és possible, cal aplicar mesures per garantir la distància de seguretat interpersonal: entrades i sortides esglaonades, flexibilitat horària...
 • En cas que no es pugui mantenir la distància, cal proporcionar a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell del risc.
 • L'ús de mascareta:
  • És obligatori en espais de treball d'ús públic o oberts al públic, o bé, en desplaçaments per l'interior.
  • No és obligatori en espais de treball tancats al públic, un cop la persona sigui al seu lloc de treball i faci tasques que no comporten mobilitat.
 • Se suspèn la celebració de congressos i convencions.

Puja
Parcs metropolitans
Es pot fer ús dels parcs i jardins públics i de les àrees de joc infantils fins a les a les 20h.

Municipi Pistes esportives Jocs infantils
Badalona Obertes Oberts
Badia del Vallès Obertes Oberts
Barberà del Vallès Obertes Oberts
Barcelona Obertes Tancats
Can Rigal
Begues Obertes Oberts
Castellbisbal Obertes Oberts
Castelldefels Obertes Oberts
Cerdanyola del Vallès Obertes Oberts
Cervelló Obertes Oberts
Corbera de Llobregat Obertes Oberts
Cornellà de Llobregat Tancades
Parc del Canal de la Infanta
Oberts
El Papiol Obertes Oberts
El Prat de Llobregat Obertes Oberts
Esplugues de Llobregat Tancades
Solidaritat, Can Vidalet, Fontsanta
Tancats
Fontsanta (també l'àrea de pic-nic)
Gavà Obertes Oberts
L'Hospitalet de Llobregat Tancades
Planes
Oberts
La Palma de Cervelló Obertes Oberts
Molins de Rei Obertes Oberts
Montcada i Reixac Obertes Oberts
Montgat Obertes Oberts
Pallejà Obertes Oberts
Ripollet Obertes Oberts
Sant Adrià de Besòs Obertes Oberts
Sant Andreu de la Barca Obertes Oberts
Sant Boi de Llobregat Obertes Oberts
Sant Feliu de Llobregat Tancades
Llobregat
Tancats
Llobregat
Sant Joan Despí Tancades
Fontsanta
Tancats
Fontsanta (també l'àrea de pic-nic)
Sant Just Desvern Tancades
Fontsanta
Tancats
Fontsanta (també l'àrea de pic-nic)
Sant Vicenç dels Horts Obertes Oberts
Santa Coloma de Cervelló Obertes Oberts
Sant Coloma de Gramenet Obertes Oberts
Tiana Obertes Oberts
Viladecans Obertes Tancats
Torre-roja

Puja
Sancions
 • Infraccions lleus
  • No portar mascareta o fer-ne un ús inadequat es considera una infracció lleu, sancionable amb 100 euros.
  • Aquestes infraccions lleus es poden multar amb sancions de fins a 3.000 €.
 • Infraccions greus
  • Es consideren infraccions greus o molt greus tant l'incompliment dels límits d'aforaments als espais tancats o a l'aire lliure com dels horaris d'obertura i tancament per a les diferents tipologies d'establiments i activitats.
  • Les multes per a les infraccions greus aniran des de 3.001 € fins a 60.000 €.
 • Infraccions molt greus
  • Constitueix una infracció molt greu la celebració d'actes o activitats que hagin estat expressament prohibits o suspesos per les autoritats pel risc que suposen.
  • En aquest sentit, les accions tipificades com a molt greus impliquen multes d'entre 60.001 i 600.000 €.
 • Decret llei de 4 d'agost

Puja