Espai públic

Recreació coronavirus
Parcs
 • Neteja i desinfecció dels jocs infantils, els equipaments esportius i les fonts.
 • Neteja global, buidatge de papereres i neteja de paviments i cobertes herbàcies.
 • Inspecció regular dels parcs amb detecció i resolució de possibles incidències, com la retirada d'elements de risc i l'abalisament d'elements, si escau.
 • Reducció a mínims de regs automàtics i garantia de reg manual a l'arbrat de nova plantació.
 • Seguiment i resolució d'incidències urgents que afectin l'enllumenat o fuites d'aigua.
 • Tasques ordinàries mínimes, com ara segar gespa i prats o regirar sorrals per evitar-ne la degradació i possible contaminació.
 • Tractaments per al control integral de plagues i malalties de la vegetació.
Operari desinfectant jocs infantils
 • Recomanacions d'ús dels parcs infantils
  Els parcs infantils són un espai d'esbarjo beneficiós per als infants. Per contra, l'ús dels seus equipaments, com ara gronxadors, tobogans i similars, suposa un risc de contagi de la COVID-19 especialment pels factors següents:
  • Superfícies de contacte freqüent elevat.
  • Coincidència d'infants de grups de convivència estable diferents.
  • Dificultat per mantenir les distàncies i aglomeracions en els espais d'ús compartit simultani.
  • Per minimitzar el risc i fer-ne un ús correcte, convé que les famílies i els infants segueixin algunes recomanacions.
  Què heu de tenir en compte quan porteu els infants al parc?
  • Procureu que només els acompanyi una persona adulta.
  • Escolliu els parcs més propers al vostre domicili o a l'escola dels infants.
  • Si quan hi aneu hi ha molts infants, espereu que es buidi per evitar aglomeracions.
  • Limiteu el temps d'estada perquè altres infants també puguin gaudir-ne.
  • Renteu-vos les mans amb gel hiadroalcòlic abans d'entrar-hi, mentre hi sou i després de sortir-hi, tant els acompanyants com els infants.
  • Busqueu activitats i jocs d'esbarjo alternatius a l'ús de gronxadors, tobogans i altres equipaments, com ara jugar amb la sorra o a fet i amagar.
  • Eviteu que els infants mengin o beguin dins l'espai de joc.
  Recordeu que l'ús de mascareta és obligatori a partir dels 6 anys i recomanable entre els 3 i els 5 anys.

  Respecteu la distància de seguretat respecte d'altres persones i expliqueu pautes als infants perquè també ho facin.

  Tot i que als parcs no s'aplica la limitació de reunió de més de 6 persones, convé no accedir-hi si hi ha molts infants per evitar aglomeracions.

Puja
Platges
 • No està permès fumar a les platges si no hi ha una distància de 2 metres. Aquesta limitació és aplicable també per a l'ús de qualsevol altre dispositiu d'inhalació de tabac, pipes d'aigua, catximbes o similars.
 • Es prohibeix el consum compartit de begudes alcohòliques.
Esta prohibit fer reunions socials de més de 6 persones en grups a les platges excepte si es tracten d'algunes d'activitats previstes al PROCICAT. Entre les activitats permeses les ofertes per la Jugatecambiental.

Puja
Activitats
El 15è cicle d'activitats està actiu. Degut a la Covid-19, abans d'apuntar-s'hi cal confirmar si l'activitat no ha estat suspesa o ha patit modificacions. Les activitats que ofereixen els centres educatius NO queden suspeses.

Consulteu l'agenda

Puja
Parc de Collserola
Des del 15 d'octubre, i degut a les noves restriccions vinculades a la COVID-19,  alguns serveis de les àrees de lleure resten tancats. Recordem a més que cal evitar aglomeracions i reduir al màxim la mobilitat per limitar la transmissió del virus.

Informació del parc

Puja

Material educatiu ideal per a la família