Desescalada

El pla d'obertura serà gradual i està dividit en 4 trams de 15 dies. Es manté el toc de queda nocturn durant tot el període.

Persona amb mascareta en un bar

El pla d'obertura s'anirà revisant amb el màxim rigor d'acord amb l'evolució de la taxa de contagis (Rt) i els nous ingressos hospitalaris:
 • Si la taxa és inferior a 0,9 i els ingressos disminueixen, es continuarà avançant.
 • Si la taxa es troba entre 1 i 0,9 i els ingressos s'estabilitzen, es prorrogaran les mesures.
 • Si la taxa és superior a 1 i els ingressos incrementen, es revisaran les mesures preses.
Tram 1
Del 23 de novembre al 6 de desembre
 • Confinament i mobilitat
  Confinament i mobilitat
  • No es pot entrar ni sortir de Catalunya.
  • Durant el cap de setmana no es pot sortir del municipi des de les 6 h de divendres fins a les 6 h de dilluns.
  Excepcions
  • Motius sanitaris, laborals o de força major (retorn al domicili, cura de persones vulnerables...).
  • Es permeten desplaçaments, dins la mateixa comarca, motivats per la visita als cementiris el dia 1 de novembre o el 31 d'octubre.
  • Activitats esportives individuals a l'aire lliure entre municipis limítrofs.
  • Permís penitenciari.
  • Trànsit de pas.
  Es recomana que els desplaçaments personals fora del domicili es limitin en la mesura del possible, així com la circulació per les vies d'ús públic.

  Transport públic
  • El transport públic ha de mantenir l'oferta al 100 % encara que hi hagi una disminució de passatgers. Només es poden produir restriccions en horari nocturn.
  • Els usuaris no poden fer activitats que comportin treure's la mascareta, com menjar.
  • Les estacions en espais tancats han d'oferir dispensadors de gel hidroalcohòlic.
  Toc de queda

  Es manté el confinament nocturn i no es pot circular pel carrer entre les 10 del vespre i les 6 de la matinada, excepte per causes justificades:
  • Assistència sanitària d'urgència.
  • Adquisició de productes farmacèutics per raó d'urgència (a la farmàcia més propera al domicili).
  • Desplaçament per anar i tornar de treballar, amb el corresponent certificat de l'empresa.
  • Desplaçaments de professionals i personal voluntari acreditat per fer serveis essencials, sanitaris i socials.
  • Cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables (incloent-hi els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l'exterior pel seu benestar emocional o de salut amb el corresponent certificat professional).
  • Actuació urgent davant d'òrgans judicials.
  • Retorn al domicili de centres educatius i de les activitats culturals i espectacles públics.
  • Retorn al lloc de residència habitual en cas de viatge.
  • Cura d'animals de companyia el temps imprescindible (de les 4 a les 6 de la matinada), amb desplaçament individual proper al domicili.
  • Altres causes de força major o altres situacions de necessitat justificada.
  Les limitacions no afecten els serveis essencials i d'urgència: sanitaris, sociosanitaris, farmàcies, combustibles, emergències i accions judicials.

  Porteu el certificat de declaració autoresponsable o qualsevol altre document acreditatiu (mèdic, d'empresa...) que justifiqui el desplaçament per presentar-lo en els controls policials.
 • Reunions i trobades
  • El contacte social s'ha de limitar als grups bombolla, és a dir, a grups de persones que es relacionen entre si en un espai de confiança i seguretat.
  • Prohibició de fer reunions socials de més de 6 persones (una bombolla de convivència habitual), tant en l'àmbit públic com en el privat.
  • Els actes civils i religiosos com casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres limiten l'assistència al 30 % de l'aforament justificat.
 • Restauració i hostaleria
  • Interiors: l'aforament es limita al 30 % i s'ha garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. S'ha de garantir la ventilació de l'espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
  • Terrasses: s'ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o grups de taules diferents.
  • Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.
  • S'ha de garantir la distància d'un metre entre persones d'una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència.

  Horaris
  • Es pot obrir entre les 6.00 i les 21.30 hores, en el cas de restauració per a consum a l'establiment.
  • Fins a les 22.00 hores per a la recollida a l'establiment en els serveis de restauració.
  • En el cas de serveis de restauració a domicili, el límit és fins a les 23.00 hores.
 • Comerç
  L'aforament en petits establiments de menys de 800 m² i mercats no sedentaris és del 30 %. En els més grans, s'ha de limitar l'espai d'obertura al públic a una superfície de 800 m² i aplicar l'aforament del 30 %.
  • Tancats: centres comercials, excepte les seves botigues de primera necessitat com farmàcies, ortopèdies, òptiques, centres veterinaris, d'alimentació, equipaments culturals i esportius que es trobin a dins i els locals comercials que tinguin accés directe des de la via pública.
  • Oberts: establiments que presten serveis que impliquen contacte físic proper (inclosos perruqueries i centres d'estètica), amb sistema de cita prèvia individual i reforç de mesures de prevenció de contagis.
 • Activitats culturals i d'oci
  Cultura
  • Oberts: museus, biblioteques i sales d'exposició al 50 % de l'aforament.
  • Oberts: cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts, amb un 50 % de l'aforament i un màxim de 500 persones.
  Activitats recreatives
  • Oberts: parcs infantils a l'aire lliure (se'n pot fer ús fins a les 20.00 h).
  • Tancats: espais infantils lúdics interiors, festes majors, bingos, casinos i sales de joc.
 • Activitats esportives
  • Obertes: instal·lacions i equipaments esportius a l'aire lliure, amb un aforament màxim del 50 % i control d'accés. Instal·lacions i equipaments esportius en espais tancats, amb un aforament màxim del 30 %, amb cita prèvia i sense vestidors (excepte piscines). Inclou pràctica esportiva federada.
  • Es mantenen suspeses les competicions.
  • Estan permeses les activitats esportives a l'aire lliure amb un màxim de 6 persones, tret de la pràctica esportiva federada, de divendres a les 6.00 h a dilluns a les 6.00 h, i entre municipis limítrofs.
 • Escoles i universitats
  • Universitats: la docència teòrica s'ha de fer en format virtual.
  • Batxillerat, cicles formatius i ensenyaments de règim general reglats: cal reduir l'activitat presencial.
  • ESO, primària i infantil: es fa amb presencialitat plena.
  Obertes:
  • Activitats organitzades pels centres educatius.
  • Activitats esportives no competitives organitzades en l'àmbit escolar.
  • Activitats extraescolars presencials fora dels centres educatius, fins un màxim de 6 alumnes per aula.
  • Activitats de l'àmbit del lleure educatiu a l'aire lliure i, aquelles que es facin en espais interiors, en grups de màxim 6 persones.
 • Activitat laboral i professional
  • Teletreball excepte quan no sigui possible de manera justificada.
  • Suspesos: congressos, convencions, fires i tota activitat assimilable.

Puja
Tram 2
Del 7 al 20 de desembre
 • Confinament i mobilitat
  Confinament i mobilitat
  • No es pot entrar ni sortir de Catalunya.
  • Durant el cap de setmana no es pot entrar ni sortir de la comarca des de les 6 h de divendres fins a les 6 h de dilluns.
  Excepcions
  • Motius sanitaris, laborals o de força major (retorn al domicili, cura de persones vulnerables...).
  • Activitats esportives individuals a l'aire lliure entre municipis limítrofs.
  • Permís penitenciari.
  • Trànsit de pas.
  Es recomana que els desplaçaments personals fora del domicili es limitin en la mesura del possible, així com la circulació per les vies d'ús públic.

  Transport públic
  • El transport públic ha de mantenir l'oferta al 100 % encara que hi hagi una disminució de passatgers. Només es poden produir restriccions en horari nocturn.
  • Els usuaris no poden fer activitats que comportin treure's la mascareta, com menjar.
  • Les estacions en espais tancats han d'oferir dispensadors de gel hidroalcohòlic.
  Toc de queda

  Es manté el confinament nocturn i no es pot circular pel carrer entre les 10 de vespre i les 6 de la matinada, tret de causes justificades:
  • Assistència sanitària d'urgència.
  • Adquisició de productes farmacèutics per raó d'urgència (a la farmàcia més propera al domicili).
  • Desplaçament per anar i tornar de treballar, amb el corresponent certificat de l'empresa.
  • Desplaçaments de professionals i personal voluntari acreditat per fer serveis essencials, sanitaris i socials.
  • Cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables (incloent-hi els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l'exterior pel seu benestar emocional o de salut amb el corresponent certificat professional).
  • Actuació urgent davant d'òrgans judicials.
  • Retorn al domicili de centres educatius i de les activitats culturals i espectacles públics.
  • Retorn al lloc de residència habitual en cas de viatge.
  • Cura d'animals de companyia el temps imprescindible (de les 4 a les 6 de la matinada), amb desplaçament individual proper al domicili.
  • Altres causes de força major o altres situacions de necessitat justificada.
  Les limitacions no afecten els serveis essencials i d'urgència: sanitaris, sociosanitaris, farmàcies, combustibles, emergències i accions judicials.

  Porteu el certificat de declaració autoresponsable o qualsevol altre document acreditatiu (mèdic, d'empresa...) que justifiqui el desplaçament per presentar-lo en els controls policials.
 • Reunions i trobades
  • El contacte social s'ha de limitar als grups bombolla, és a dir, a grups de persones que es relacionen entre si en un espai de confiança i seguretat.
  • Prohibició de fer reunions socials de més de 6 persones (una bombolla de convivència habitual), tant en l'àmbit públic com en el privat.
  • Els actes civils i religiosos com casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres limiten l'assistència al 30 % de l'aforament justificat.
 • Restauració i hostaleria
  • Terrasses: obertes amb una distància mínima senyalitzada de 2 metres entre taules o agrupacions de taules. Limitació de 4 comensals per taula o agrupacions de taules, llevat que es tracti de grups bombolla.
  • Interiors: oberts amb el 50 % de l'aforament amb bona ventilació natural o forçada i amb una distància mínima de 2 metres entre taules o agrupacions de taules. Limitació de 4 comensals per taula o agrupacions de taules, tret que es tracti de grups bombolla.

  Horaris
  • Es pot obrir entre les 6.00 i les 21.30 hores, en el cas de restauració per a consum a l'establiment.
  • Fins a les 22.00 hores per a la recollida a l'establiment.
  • En el cas de serveis de restauració a domicili, el límit és fins a les 23.00 hores.
 • Comerç
  L'aforament en petits establiments i mercats no sedentaris és del 50 %. En establiments més grans de 800 m², s'aplica la limitació d'aforament en tota la superfície de venda.
  • Oberts: centres comercials al 30 %, excepte zones comunes.
  • Oberts: establiments que presten serveis que impliquen contacte físic proper (inclosos perruqueries i centres d'estètica), amb sistema de cita prèvia individual i reforç de mesures de prevenció de contagis.
 • Activitats culturals i d'oci
  Cultura
  • Oberts: museus, biblioteques i sales d'exposició al 50 % de l'aforament.
  • Oberts: cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts, amb un 70 % de l'aforament i un màxim de 500 persones.
  Activitats recreatives
  • Oberts: parcs infantils a l'aire lliure (se'n pot fer ús fins a les 20.00 h).
  • Tancats: espais infantils lúdics interiors, festes majors, bingos, casinos i sales de joc.
 • Activitats esportives
  • Obertes: instal·lacions i equipaments esportius a l'aire lliure amb un aforament màxim del 50 %, juntament amb gimnasos i equipaments esportius (sense vestidors) i piscines. Inclou pràctica esportiva federada, no competitiva, tant a l'aire lliure com en espais tancats.
  • Es mantenen suspeses les competicions.
  • Activitats esportives a l'aire lliure amb màxim 6 persones a excepció de la pràctica esportiva federada.
 • Escoles i universitats
  • Universitats: la docència teòrica ha de ser en format virtual.
  • Batxillerat, cicles formatius i ensenyaments de règim general reglats: cal reduir de l'activitat presencial.
  • ESO, primària i infantil: es fa amb presencialitat plena.
  Obertes:
  • Activitats esportives no competitives organitzades en l'àmbit escolar.
  • Activitats extraescolars presencials fora dels centres educatius, fins un màxim de 6 alumnes per aula.
  • Activitats de l'àmbit del lleure educatiu a l'aire lliure i, aquelles que es facin en espais interiors, en grups de màxim 6 persones.
 • Activitat laboral i professional
  • Teletreball excepte quan no sigui possible de manera justificada.
  • Suspesos: congressos, convencions, fires i tota activitat assimilable.

Puja
Tram 3
Del 21 de desembre al 3 de gener
 • Confinament i mobilitat
  Confinament i mobilitat
  • Sense restriccions per entrar i sortir de Catalunya.
  • Sense restriccions de mobilitat el cap de setmana.
  Transport públic
  • El transport públic ha de mantenir l'oferta al 100 % encara que hi hagi una disminució de passatgers. Només es poden produir restriccions en horari nocturn.
  • Els usuaris no poden fer activitats que comportin treure's la mascareta, com menjar.
  • Les estacions en espais tancats han d'oferir dispensadors de gel hidroalcohòlic.
  Toc de queda

  Es manté el confinament nocturn i no es pot circular pel carrer entre les 10 del vespre i les 6 de la matinada, tret de causes justificades:
  • Assistència sanitària d'urgència.
  • Adquisició de productes farmacèutics per raó d'urgència (a la farmàcia més propera al domicili).
  • Desplaçament per anar i tornar de treballar, amb el corresponent certificat de l'empresa.
  • Desplaçaments de professionals i personal voluntari acreditat per fer serveis essencials, sanitaris i socials.
  • Cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables (incloent-hi els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l'exterior pel seu benestar emocional o de salut amb el corresponent certificat professional).
  • Actuació urgent davant d'òrgans judicials.
  • Retorn al domicili de centres educatius i de les activitats culturals i espectacles públics.
  • Retorn al lloc de residència habitual en cas de viatge.
  • Cura d'animals de companyia el temps imprescindible (de les 4 a les 6 de la matinada), amb desplaçament individual proper al domicili.
  • Altres causes de força major o altres situacions de necessitat justificada.
  Les limitacions no afecten els serveis essencials i d'urgència: sanitaris, sociosanitaris, farmàcies, combustibles, emergències i accions judicials.
 • Reunions i trobades
  • Prohibició de fer reunions socials de més de 10 persones corresponent a un màxim 2 bombolles de convivència habituals o 1 bombolla ampliada.
  • Els actes civils i religiosos com casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres limiten l'assistència al 50 % de l'aforament justificat.
 • Restauració i hostaleria
  • Terrasses: obertes amb una distància mínima senyalitzada de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. Limitació de 4 comensals per taula o agrupacions de taules, llevat que es tracti de grups bombolla.
  • Interiors: oberts amb el 50 % de l'aforament amb bona ventilació natural o forçada i amb una distància mínima de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. Limitació de 4 comensals per taula o agrupacions de taula, tret que es tracti de grups bombolla.

  Horaris
  • Es pot obrir de les 6.00 a les 21.30 hores, en el cas de restauració per a consum a l'establiment.
  • Fins a les 22.00 hores per a la recollida a l'establiment en els serveis de restauració.
  • En el cas de serveis de restauració a domicili, el límit és fins a les 23.00 hores.
 • Comerç
  L'aforament en petits establiments i mercats no sedentaris és del 50 %. En establiments més grans de 800 m², s'aplica la limitació d'aforament en tota la superfície de venda.
  • Oberts: centres comercials al 30 %, excepte zones comunes.
  • Oberts: establiments que presten serveis que impliquen contacte físic proper (inclosos perruqueries i centres d'estètica), amb sistema de cita prèvia individual i reforç de mesures de prevenció de contagis.
 • Activitats culturals i d'oci
  Cultura
  • Oberts: museus, biblioteques i sales d'exposició al 70 % de l'aforament.
  • Oberts: cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts, amb un 70 % de l'aforament i un màxim de 500 persones.
  Activitats recreatives
  • Oberts: parcs infantils a l'aire lliure (se'n pot fer ús fins a les 20.00 h).
  • Tancats: espais infantils lúdics interiors, festes majors, bingos, casinos i sales de joc.
 • Activitats esportives
  • Obertes: instal·lacions i equipaments esportius a l'aire lliure amb un aforament màxim del 70 %, juntament amb equipaments esportius i gimnasos (sense vestidors) i piscines.
  • Inclou pràctica esportiva federada. Es mantenen suspeses les competicions.
  • Esports individuals i activitat física: permesos a l'aire lliure.
  • Interior: aforament màxim del 50 %.
 • Escoles i universitats
  • Universitats: la docència teòrica ha de ser en format virtual.
  • Batxillerat, cicles formatius i ensenyaments de règim general reglats: cal reduir l'activitat presencial.
  • ESO, primària i infantil: es fa amb presencialitat plena.
  Extraescolars:
  • Activitats organitzades pels centres educatius.
  • Activitats esportives no competitives organitzades en l'àmbit escolar.
  • Activitats extraescolars presencials fora dels centres educatius, fins un màxim de 10 alumnes per aula.
  • Activitats de l'àmbit del lleure educatiu a l'aire lliure i, aquelles que es facin en espais interiors, en grups de màxim 10 persones.
 • Activitat laboral i professional
  • Teletreball excepte quan no sigui possible de manera justificada.
  • Suspesos: congressos, convencions, fires i tota activitat assimilable.

Puja
Tram 4
Del 4 al 17 de gener
 • Confinament i mobilitat
  Confinament i mobilitat
  • Sense restriccions per entrar i sortir de Catalunya.
  • Sense restriccions de mobilitat el cap de setmana.
  Transport públic
  • El transport públic ha de mantenir l'oferta al 100 % encara que hi hagi una disminució de passatgers. Només es poden produir restriccions en horari nocturn.
  • Els usuaris no poden fer activitats que comportin treure's la mascareta, com menjar.
  • Les estacions en espais tancats han d'oferir dispensadors de gel hidroalcohòlic.
  Toc de queda

  Es manté el confinament nocturn i no es pot circular pel carrer entre les 10 del vespre i les 6 de la matinada, excepte causes justificades:
  • Assistència sanitària d'urgència.
  • Adquisició de productes farmacèutics per raó d'urgència (a la farmàcia més propera al domicili).
  • Desplaçament per anar i tornar de treballar, amb el corresponent certificat de l'empresa.
  • Desplaçaments de professionals i personal voluntari acreditat per fer serveis essencials, sanitaris i socials.
  • Cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables (incloent-hi els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l'exterior pel seu benestar emocional o de salut amb el corresponent certificat professional).
  • Actuació urgent davant d'òrgans judicials.
  • Retorn al domicili de centres educatius i de les activitats culturals i espectacles públics.
  • Retorn al lloc de residència habitual en cas de viatge.
  • Cura d'animals de companyia el temps imprescindible (de les 4 a les 6 de la matinada), amb desplaçament individual proper al domicili.
  • Altres causes de força major o altres situacions de necessitat justificada.
  Les limitacions no afecten els serveis essencials i d'urgència: sanitaris, sociosanitaris, farmàcies, combustibles, emergències i accions judicials.
 • Reunions i trobades
  • Prohibició de fer reunions socials de més de 10 persones corresponent a un màxim 2 bombolles de convivència habituals o 1 bombolla ampliada.
  • Els actes civils i religiosos com casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres limiten l'assistència al 50 % de l'aforament justificat.
 • Restauració i hostaleria
  • Terrasses: obertes amb una distància mínima senyalitzada de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. Limitació de 6 comensals per taula o agrupacions de taules, excepte que es tracti de grups bombolla.
  • Interiors: oberts amb el 50 % de l'aforament, amb bona ventilació natural o forçada i amb una distància mínima de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. Limitació de 6 comensals per taula o agrupacions de taules, tret que es tracti de grups bombolla.

  Horaris
  • Es pot obrir de les 6.00 a les 21.30 hores, en el cas de restauració per a consum a l'establiment.
  • Fins a les 22.00 hores per a la recollida a l'establiment en els serveis de restauració.
  • En el cas de serveis de restauració a domicili, el límit és fins a les 23.00 hores.
 • Comerç
  L'aforament en petits establiments i mercats no sedentaris és del 50 %. En establiments més grans de 800 m², s'aplica la limitació d'aforament en tota la superfície de venda.
  • Oberts: centres comercials al 50 %, excepte zones comunes.
  • Oberts: establiments que presten serveis que impliquen contacte físic proper (inclosos perruqueries i centres d'estètica), amb sistema de cita prèvia individual i reforç de mesures de prevenció de contagis
 • Activitats culturals i d'oci
  Cultura
  • Oberts: museus, biblioteques i sales d'exposició al 70 % de l'aforament.
  • Oberts: cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts, amb un 70 % de l'aforament i un màxim de 1.000 persones.
  Activitats recreatives
  • Oberts: parcs infantils a l'aire lliure (se'n pot fer ús fins a les 20.00 h).
  • Tancats: espais infantils lúdics interiors, festes majors, bingos, casinos i sales de joc.
 • Activitats esportives
  • Obertes: instal·lacions i equipaments esportius a l'aire lliure amb un aforament màxim del 70 %, piscines, equipaments esportius i gimnasos (sense vestidors). Inclou pràctica esportiva federada.
  • Esports individuals i activitat física: permesos a l'aire lliure.
  • Interior: 50 %.
  • Represa de competicions esportives.
 • Escoles i universitats
  • Universitats: recuperació de la presencialitat.
  • Batxillerat, cicles formatius i ensenyaments de règim general: recuperació de la presencialitat.
  • ESO, primària i infantil: es fa amb presencialitat plena.
  • Extraescolars: recuperació de la presencialitat en extraescolars i educació en el lleure.
 • Activitat laboral i professional
  • Teletreball excepte quan no sigui possible de manera justificada.
  • Suspesos: congressos, convencions, fires i tota activitat assimilable.

Puja
Prova: $provaURL