Mesures actives

Decorativa

Les mesures s'aniran revisant amb el màxim rigor d'acord amb l'evolució de la taxa de contagis (Rt) i els nous ingressos hospitalaris:
 • Si la taxa és inferior a 0,9 i els ingressos disminueixen, es continuarà avançant.
 • Si la taxa es troba entre 1 i 0,9 i els ingressos s'estabilitzen, es prorrogaran les mesures.
 • Si la taxa és superior a 1 i els ingressos incrementen, es revisaran les mesures preses.
Mesures
Fins al 23 de maig.
 • Confinament i mobilitat
  Confinament i mobilitat
  • Sense confinament nocturn ni perimetral de Catalunya.
  Transport públic
  • El transport públic ha de mantenir l'oferta al 100 % encara que hi hagi una disminució de passatgers.
  • Els usuaris no poden fer activitats que comportin treure's la mascareta, com menjar.
  • Les estacions en espais tancats han d'oferir dispensadors de gel hidroalcohòlic.
 • Reunions i trobades
  • Limitació de 6 persones en trobades socials, llevat que es tracti de convivents, en espais oberts o tancats.
  • Els actes civils i religiosos com casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres limiten l'assistència al 50 % de l'aforament i un màxim de 500 persones en interior i 1.000 persones en espais oberts o ben ventilats.
 • Restauració i hostaleria
  • Interiors: l'aforament es limita al 30 % i s'ha garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. S'ha de garantir la ventilació de l'espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
  • Terrasses: aforament al 100 % i s'ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o grups de taules diferents.
  • Es limita a 4 el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.
  • S'ha de garantir la distància d'un metre entre persones d'una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència.
  • Els establiments de restauració que estiguin situats en centres comercials podran obrir amb el mateix horaris que la resta d'establiments de restauració.

  Horaris

  Els bars i restaurants podran obrir al públic de 7:30 a 23 h..
 • Comerç
  • Es manté la limitació de l'aforament al 30% de l'autoritzat i també la resta de mesures organitzatives de seguretat.
  • S'exclouen d'aquestes previsions els establiments comercials dedicats a la venda de productes essencials.
  • Els mercats a l'aire lliure i les fires mercats poden amb un aforament del 30 %.

  L'horari d'obertura al públic serà l'habitual. Els comerços que obren les 24 hores del dia han de tancar a les 23 h i no poden obrir fins les 6 h.
 • Activitats culturals i d'oci
  Cultura
  • Actes culturals fins a les 23 h.
  • Els caus i esplais poden obrir tant en espais interiors com a l'aire lliure i mantenint els grups màxims de 6 persones.
  • Permés el lleure educactiu a alumnes d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles de formació professional.
  • Oberts: museus, biblioteques i sales d'exposició al 50 % de l'aforament.
  • Oberts: cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts, amb un 50 % de l'aforament i un màxim de 500 persones. Podran augmentar a 1.000 persones si hi ha una bona ventilació.
  • Les biblioteques, museus, arxius, sales d'exposicions, galeries d'art i centres de creació i arts visuals poden organitzar activitats amb un aforament del 50%.
  Activitats de cultura popular i tradicional
  • Es permeten les activitats de cultura popular i tradicional, organitzades per entitats públiques o entitats privades de base associativa, tant a l'aire lliure en un espai perimetrat i estàtic com en espais tancats.
  • L'aforament és el mateix que per als actes culturals:
   • En espais tancats: 50% i un màxim de 500 espectadors.
   • En espais tancats amb un sistema de ventilació i qualitat de l'aire reforçades: 50% amb un màxim de 1.000 espectadors.
   • Al'aire lliure: 50% amb un màxim de 1.000 espectadors.
  En tot cas, els assistents han d'estar asseguts.

  Activitats recreatives
  • Parcs infantils a l'aire lliure sense restricció de temps. Espais infantils lúdics interiors al 30 % sense restauració.
  • Bingos, casinos i sales de joc, màxim 100 persones. Amb ventilació reforçada 250 persones. Grups màxins de 6 persones amb distància de 2 metres entre grups. No estan permesos els serveis complementaris de bar i restauració.
  • Parcs i fires d'atraccions amb 30 % d'aforament i amb servei de restauració. 
  Equipaments cívics
  • Podran fer activitats presencials a l'aire lliure els majors de 60 anys, ja siguin de caire físic o d'entrenament de la memòria.
  • Els grups no podran superar les 6 persones.
  • Altres tipus d'activitats es podran fer exclusivament per mitjans telemàtics.
 • Activitats esportives
  Les instal·lacions i els equipaments esportius poden obrir fins a les 23 h i utilitzar-se sempre que es compleixin les condicions següents:
  • Aforament del 50%.
  • Control d'accés.
  • Bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
  • Els vestidors poden obrir.
   • Només els poden utilitzar a les persones que utilitzin el servei de piscina, si n'hi ha, i per a les que no tinguin possibilitat de canviar-se en un altre espai d'ús privatiu i no compartit abans o després de l'activitat esportiva.
   • L'ús queda condicionat a garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis.
  • Queda prohibida la utilització d'equipaments esportius que no estiguin supervisats.
  • Es permeten les activitats en grup
   • En espais tancats que acreditin el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades, sempre que es respecti el límit de l'aforament al 50% i, excepte en les piscines, que les activitats es puguin desenvolupar amb mascareta. En espais tancats que no compleixin les condicions de ventilació reforçades, es poden dur a terme sempre que no concentrin més de 6 persones i sempre que les activitats es puguin fer amb mascareta. Aquestes limitacions no afecten les activitats esportives on els participants tinguin llicència emesa per una federació esportiva o per un consell esportiu, que poden entrenar en els grups estables habituals i participar en les competicions permeses. En espais a l'aire lliure es poden dur a terme activitats grupals respectant el límit de l'aforament al 50%.
  • Cita prèvia en espais tancats.
  • No es troben afectats per aquestes limitacions els centres de tecnificació i rendiment esportius, i les instal·lacions que hagin d'acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional.
  Piscines
  • Aforament del 50%.
  • Control d'accés.
  • Es poden fer activitats en grup sense superar l'aforament permès, seguint el corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.
  Competicions esportives
  • Competicions d'àmbit estatal i internacional de futbol i bàsquet professional: sense presència de públic perquè tenen una normativa específica.
  • Resta de competicions en instal·lacions i equipaments:
   • Al'aire lliure: Aforament del 50% i un màxim de 1.000 persones.
   • En espais tancats: Aforament del 50% i un màxim de 500 persones. S'ha de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis.
    • Si compleixen les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades i es garanteixen les mesures de control d'aglomeracions, hi poden assistir fins a un màxim de 1.000 persones.
   • El titular de la instal·lació o equipament ha de presentar una declaració responsable amb les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l'aire i els controls d'accessos i mobilitat.
 • Escoles i universitats
  • Universitats: es permet la presencialitat simultània de fins a un màxim del 30% dels universitaris de cada centre i no es podrà superar aquest percentatge en cap universitat. Les pràctiques i les avaluacions podran seguir sent presencials.
  • Activitat presencial a batxillerat, cicles formatius i ensenyaments de règim general reglats.
  • ESO, primària i infantil: es fa amb presencialitat plena.
  • S'autoritzen i es regulen les activitats extraescolars i d'esport escolar, així com les de l'àmbit del lleure educatiu dirigides a infants d'educació infantil i d'educació primària, i també a la secundària, al batxillerat i als cicles de formació professional.
  • Es reprenen les activitats no reglades i d'esport escolar per a joves a partir de l'educació secundària sempre que mantinguin els grups de l'activitat lectiva.
  • L'esport escolar no pot competir.
  • Es poden fer extraescolars de forma presencial.
  • Es permeten les sortides escolars amb pernoctació amb el mateix grup bombolla.
   .
 • Activitat laboral i professional
  • Teletreball excepte quan no sigui possible de manera justificada.
  • Suspesos: congressos, convencions, fires i tota activitat assimilable.
Prova: $provaURL