Ajuts TM i TMTR

Concessió d'ajuts econòmics relacionats amb el pagament del tribut metropolità (TM) i la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR)

Decorativa
Com demanar aquests ajuts?
 • Qui pot demanar els ajuts per al pagament del tribut metropolità?
  Les persones físiques propietàries d'un habitatge amb ús residencial, que constitueix la seva residència habitual, i que hagin efectuat el pagament del tribut metropolità dins del període voluntari de recaptació.

  Aquests ajuts també s'atorgaran a les activitats econòmiques perjudicades per l'aplicació de l'estat d'alarma derivat de la gestió de la pandèmia de la covid-19.

  ATENCIÓ: només poden demanar l'ajut els contribuents que compleixin les condicions establertes a la convocatòria i a les bases i que siguin residents o titulars d'immobles als municipis següents:

  Badalona
  Badia del Vallès
  Barberà del Vallès
  Begues
  Castellbisbal
  Castelldefels
  Cerdanyola del Vallès
  Cervelló
  Corbera de Llobregat
  Cornellà de Llobregat
  Esplugues de Llobregat
  Gavà
  L'Hospitalet de Llobregat
  Molins de Rei
  Montcada i Reixac
  Montgat
  Pallejà
  La Palma de Cervelló
  El Papiol
  El Prat de Llobregat
  Ripollet
  Sant Adrià de Besòs
  Sant Andreu de la Barca,
  Sant Boi de Llobregat
  Sant Climent de Llobregat
  Sant Cugat del Vallès
  Sant Feliu de Llobregat
  Sant Joan Despí
  Sant Just Desvern
  Sant Vicenç dels Horts
  Santa Coloma de Cervelló
  Santa Coloma de Gramenet
  Tiana
  Torrelles
  Viladecans
 • Qui pot demanar els ajuts per al pagament de la taxa metropolitana de tractament de residus?
  Les persones físiques residents en un habitatge amb subministrament domiciliari d'aigua, el qual constitueix la seva residència habitual, i que paguen l'esmentada taxa per mitjà del rebut emès per la companyia subministradora.

  També el poden demanar les activitats econòmiques perjudicades per l'aplicació de l'estat d'alarma derivat de la gestió de la pandèmia de la covid-19.

  ATENCIÓ: només poden demanar l'ajut els contribuents que compleixin les condicions establertes a la convocatòria i a les bases i que siguin residents o titulars d'immobles als municipis següents:

  Badalona
  Badia del Vallès
  Begues
  Barcelona
  Castellbisbal
  Castelldefels
  Cerdanyola del Vallès
  Cervelló
  Corbera de Llobregat
  Cornellà de Llobregat
  Esplugues de Llobregat
  Gavà,
  L'Hospitalet de Llobregat
  Molins de Rei
  Moncada i Reixac
  Montgat
  Pallejà
  La Palma de Cervelló
  El Papiol
  El Prat de Llobregat
  Ripollet
  Sant Adrià de Besòs
  Sant Andreu de la Barca
  Sant Boi de Llobregat
  Sant Climent de Llobregat
  Sant Cugat del Vallès
  Sant Feliu de Llobregat
  Sant Joan Despí
  Sant Just Desvern
  Sant Vicenç dels Horts
  Santa Coloma de Cervelló
  Santa Coloma de Gramenet
  Tiana
  Torrelles
  Viladecans
 • Com puc demanar els ajuts per pagar el TM i la TMTR?
  Els sol·licitants poden demanar l'ajut per pagar el tribut metropolità (TM) o la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) o bé totes dues coses. El procediment es pot fer tant telemàticament com presencialment.

  TELEMÀTICAMENT

  Els ajuts s'han de sol·licitar per via telemàtica mitjançant el model de sol·licitud disponible al portal web.

  Anar a la tramitació telemàtica

  PRESENCIALMENT

  Per tal de garantir una atenció adequada per fer les vostres gestions, és imprescindible que sol·liciteu cita prèvia.

  S'ha posat a disposició de la ciutadania el telèfon 93 506 94 89 que, de 8 a 14.30 h, només atén les consultes sobre aquests ajuts.

  Demanar cita prèvia

  Documentació que cal aportar quan es fa el tràmit presencialment:

  Per donar-se d'alta a l'idCAT Mòbil:
  1. DNI
  2. Targeta sanitària
  3. Número de telèfon mòbil
  Documentació per al tribut metropolità i la taxa metropolitana de tractament de residus:
  • Fotocòpia del DNI, NIF o NIE
  • Document on consti el titular i el número de compte corrent on s'ha d'ingressar la subvenció atorgada (rebut d'un servei, certificat bancari de titularitat, etc.)
  Dades que s'han de saber per fer la sol·licitud:
  • Tribut metropolità (TM):
   • Referència cadastral del bé immoble
   • Titular i número de compte IBAN on s'ha d'efectuar l'ingrés de la subvenció acceptada (el sol·licitant ha de ser el titular del compte)
   • Import pagat del TM corresponent a l'any 2020
   • Ús residencial: import reflectit a la casella 505 de la declaració de la renda del 2019
   • Ús no residencial: import reflectit a la casella 108 de la declaració de l'IVA (model 390) dels anys 2019 i 2020, i superfície ocupada per l'activitat econòmica en metres quadrats
   • Situació especial (3): superfície del local en metres quadrats
   • Import dels ajuts d'altres institucions pel mateix concepte previst en aquesta convocatòria
  • Taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR):
   • Adreça de l'immoble
   • Companyia de subministrament d'aigua i número de contracte o pòlissa
   • Titular i compte IBAN on s'ha d'efectuar l'ingrés de la subvenció acceptada (el sol·licitant ha de ser el titular del compte)
   • Ús domiciliari: import reflectit a la casella 505 de la declaració de la renda del 2019
   • Ús no domiciliari: import reflectit a la casella 108 de la declaració de l'IVA (model 390) dels anys 2019 i 2020, i superfície ocupada per l'activitat econòmica en metres quadrats
   • Import dels ajuts d'altres institucions pel mateix concepte previst en aquesta convocatòria

Puja
Què és el TM?
 • Per a què serveix el tribut metropolità?
  El tribut metropolità finança les actuacions necessàries per aconseguir un territori metropolità més ordenat i vertebrat en matèria d'espai públic i d'infraestructures necessàries per a l'articulació, la connectivitat, la mobilitat i la funcionalitat del territori.

  En l'àmbit de l'espai públic contribueix a la gestió i al manteniment d'espais naturals com la serra de Collserola, els rius Besòs i Llobregat, els 30 km de platges metropolitanes i la xarxa de 52 parcs metropolitans.

  En matèria de mobilitat, fa possible un transport públic de qualitat i una mobilitat més sostenible. L'àrea metropolitana està dotada d'una xarxa de metro i d'autobusos d'àmplia cobertura territorial i horària, fiable, d'elevada freqüència i interconnectada amb els altres modes de transport (FGC, Rodalies i TRAM). Aquesta xarxa dona resposta als desplaçaments locals i intermunicipals i connecta els grans equipaments metropolitans (hospitals, centres cívics, biblioteques...).

  Disposa d'un sistema tarifari integrat que facilita els desplaçaments a millor preu i afavoreix la mobilitat de col·lectius especialment sensibles com ara la gent gran, les persones amb discapacitat, els nens de 4 a 16 anys i les famílies nombroses.

  A més, aquest impost també contribueix al manteniment i la conservació de les rondes de Barcelona com a element bàsic de la xarxa viària metropolitana.
 • Com es calcula?
  L'import d'aquest impost el determina el valor cadastral (suma del valor del sòl i de la construcció) del bé immoble que es grava. Aquest valor el fixa el Ministeri d'Hisenda a partir de les dades que consten en el cadastre immobiliari; és diferent del que figura en l'escriptura o el que ha pagat el comprador.

  L'Ordenança fiscal reguladora estableix el tipus impositiu, les reduccions i les bonificacions corresponents.
  • La quota íntegra de l'impost s'obté multiplicant el valor cadastral pel tipus impositiu: valor cadastral x tipus impositiu = quota íntegra.
  • Si el bé immoble gaudeix de reduccions i bonificacions, s'han de restar de la quota íntegra per obtenir la quota líquida: quota íntegra - reduccions - bonificacions = quota líquida.
  • En el cas que no existeixin bonificacions o reduccions, la quota íntegra és igual que la quota líquida.
  L'ordenança estableix l'exempció dels habitatges que constitueixin la primera residència i que no superin el valor cadastral de 46.210,11 €. Aquest import és de 72.033,78 € en els municipis que van fer la revisió cadastral durant l'any 2012.
 • Qui l'ha de pagar? A qui es dirigeix?
  L'han de pagar obligatòriament tots els contribuents dels 36 municipis metropolitans que siguin titulars d'un dels següents drets sobre un bé immoble en l'ordre que s'estableix:
  • D'una concessió administrativa sobre els immobles mateixos o els serveis públics a què estiguin afectes
  • D'un dret real de superfície
  • D'un dret real d'usdefruit
  • Del dret de propietat
  • Habitatges amb valor cadastral superior a 46.210,11 €
 • Com puc obtenir el document per fer el pagament durant el període de cobrament establert?
  • Recepció física al domicili
  • Descàrrega electrònica des del web de l'AMB
  • Sol·licitud d'un duplicat del document mitjançant el correu electrònic
 • Com es fa el pagament?
  • A través de les entitats bancàries, ja sigui físicament a l'oficina amb les dades del document o bé mitjançant la banca en línia.
  • Al portal de l'AMB del tribut metropolità amb una targeta de crèdit o dèbit.
  • El pagament es pot fer efectiu en qualsevol de les 2.393 oficines de Correus (aquest servei té un cost de gestió fix d'1,95 euros).
 • On puc informar-me de la tramitació d'aquest tribut?

Puja
Què és la TMTR?
 • Per a què serveix la TMTR?
  La TMTR és la taxa metropolitana de tractament de residus, un tribut ambiental que es destina a la gestió correcta dels residus domèstics i comercials que es generen als municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona.

  L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) és l'administració encarregada de recaptar-la i gestionar-la.

  La TMTR contribueix a finançar el tractament dels residus recollits pels municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Entre les tasques que duu a terme l'AMB hi ha la coordinació de les recollides selectives i el tractament dels residus recollits a les plantes de triatge, compostatge i reciclatge (de paper, plàstic, metall i envasos lleugers) o als ecoparcs, on es realitzen els processos necessaris per recuperar-los com a nous recursos o per obtenir-ne energia.

  Aquestes accions tenen com a objectiu la valorització dels residus reciclables o compostables i la deposició final del rebuig de les plantes de tractament de resta.

  La TMTR està regulada per l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes metropolitanes de tractament i disposició de residus municipals, que aprova anualment el Consell Metropolità de l'AMB.

  La majoria dels diners es destinen a gestionar els residus no recollits selectivament per reduir-ne l'impacte ambiental i recuperar els materials que es puguin reciclar.
 • Tots els habitants de l'àrea metropolitana paguen el mateix import?
  L'import de la TMTR que paguen els contribuents s'ajusta d'acord amb el cost real que té el tractament de residus al municipi al qual pertanyen. Aquest cost depèn tant de la quantitat de residus que es generen com del grau de recollida selectiva de cada municipi. Així, la manera de calcular la TMTR s'aproxima al concepte de "qui contamina, paga" i els municipis que produeixen menys residus i tenen uns nivells de recollida selectiva més alts paguen menys que els altres. Els municipis que reciclen menys poden arribar a pagar tres vegades més que els que reciclen més.
 • Quina diferència hi ha entre la TMTR i la taxa de recollida d'escombraries?
  La taxa de recollida la recapta cada ajuntament i serveix únicament per finançar la recollida i el trasllat dels residus fins a les plantes de tractament metropolitanes.

  El procés de tractament que es comença a partir de l'arribada a aquestes plantes el finança l'AMB i inclou tasques d'emmagatzematge, tria, compostatge, generació d'energia i la deposició final del rebuig d'aquests residus municipals.
 • Com es paga la TMTR?
  Les empreses subministradores d'aigua col·laboren en la recaptació de la TMTR i l'incorporen a la factura de l'aigua com a concepte independent. La taxa és anual però l'import total es reparteix bimestralment o trimestralment, en funció de la periodicitat de facturació que tingui l'empresa subministradora de cada contribuent.

  El pagament també es pot fer efectiu en qualsevol de les 2.393 oficines de Correus (aquest servei té un cost de gestió fix d'1,95 euros).
 • On puc informar-me de la tramitació d'aquesta taxa?

Puja