RESSOC: ecogestió de residus

RESSOC: ecogestió de residus
RESSOC: Emprendedurismo social y ecogestión de residuos urbanos
Fitxa tècnica
Pressupost:
2.972.409 €
Finançament:
  • 2.827.409 €. Cofinançament de la Comissió Europea (2.261.927,20 €, el 80% del pressupost total)

    2.827.409 €. Cofinançament de la Comissió Europea (2.261.927,20 €, el 80% del pressupost total)
Estat:
Finalitzat

Descripció

El projecte RESSOC fomenta la cohesió social i territorial a través de l'emprenedoria en l'àmbit de la gestió dels residus. El projecte impulsa el desenvolupament local, a partir de la inserció de sectors marginals de la població en el sector formal de la recollida, el reciclatge, la reutilització i la comercialització de materials, amb rendiments tant econòmics com ambientals.

Concretament, el projecte ha permès la creació de 356 llocs de treball, amb la creació de 27 petites empreses de gestió de residus en els tres territoris d'actuació (9 a San Salvador, 6 a Managua i 12 a El Callao).

A la finalització del projecte, els subjectes de drets han dignificat el seu treball, abans en la il·legalitat, i han augmentat la qualitat de vida de les seves famílies, a través de formació, assessorament tècnic, assistència jurídica, capital social i equipaments individuals de treball.
On
Prova: $provaURL