1.B.1.2 Construcció de pictogrames

Els pictogrames es dissenyen en un quadrat de 90×90 mm amb cantonades arrodonides de 21 mm de radi. Un marge de protecció de 10 mm separa el marc dels elements del pictograma per netejar l'espai i evitar acumulació de línies. Les línies es dibuixen amb cantonades corbes, traços rodons i un gruix de 10 pt.