1.B.1.1 Presentació de pictogrames

Aquesta és una mostra dels pictogrames de l'AMB. S'han dibuixat basant-se en la família d'icones FF Netto. Les seves formes arrodonides i la seva construcció monolineal segueixen una estètica que els agermana amb la identitat visual de l'AMB.


* Per a peticions de nous pictogrames mireu el punt 1.B.2