Tècnics superiors ambientòlegs en pràctiques

Convocatòria pública per a la constitució d'una borsa de treball de tècnics/ques superiors ambientòlegs/gues del grup A, subgrup A1, mitjançant procediment selectiu de concurs de mèrits, adscrits/tes a l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'AMB.

Aquesta borsa tindrà una vigència de 2 anys o fins que es constitueixi una nova borsa de treball.

Tipus:
Borsa de treball
Número expedient:
901893/21
Període de presentació de sol·licituds:
Del al (9-14)
Estat:
Resultats
Publicació:
BOPB 23.04.2021
Servei de RRHH:

93 506 97 26

Formulari de contacte

Enllaços relacionats