Responsable de premsa

Convocatòria pública per a la selecció d'un/a responsable de premsa del grup A, subgrup A1, nivell retributiu 28, per urgència i mitjançant concurs de mèrits, adscrit/a a l'Oficina Tècnica de la Gerència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Tipus:
Convocatòria interinatge
Número expedient:
902817/21
Període de presentació de sol·licituds:
Del al (9-14)
Estat:
Resultats
Publicació:
BOPB 30.06.2021
Servei de RRHH:

93 506 97 26

Formulari de contacte

Enllaços relacionats