Concursos-oposicions de promoció interna

Tornar

Convocatòria de quatre places vacants pel procés de promoció interna entre el personal funcionari de carrera de l'AMB, d'acord amb l'oferta pública de l'any 2019.
Es convoquen les següents places del grup A, subgrup A1: 1 arquitecte/a (Direcció de Serveis d'Espai Públic); 1 enginyer/a civil (Direcció de Serveis d'Espai Públic); 1 tècnic/a de relacions internacionals (Àrea d'Internacional i Cooperació); 1 tècnic/a de sistemes integrats de gestió (Direcció de Serveis de Prevenció i Gestió de Residus).


  • Tipus: Concurs intern
  • Número expedient: 902335/20
  • Període de presentació del sol·licituds: Del al 9-14
Prova: $provaURL