Formació als tècnics d'ajuntaments metropolitans per realitzar accions de sensibilització i préstec de comptadors del consum elèctric a les llars

Tornar

| Tema: Energia

Els 10 primers ajuntaments van participar el dilluns 16 de juny a la primera sessió de formació. A partir de la tardor AMB posarà en funcionament un servei de préstec de comptadors del consum elèctric a les llars.


El passat dilluns 16 de juny l' Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) en el marc del seu Pla de Sostenibilitat dins de l'eix 2 d'Energia i canvi climàtic i del Programa Metropolità d' Educació per a la Sostenibilitat inicia la formació sobre eficiència energètica a les llars amb una sèrie de tallers. Els ajuntaments i entitats socials que realitzin els tallers, a partir de la tardor, podran gaudir del servei de préstec metropolità de fins a 10 comptadors efergy per dur a terme accions municipals.

Els tallers i el servei de préstec, adreçats a tècnics municipals i entitats socials, tenen com objectiu específic reduir el consum d' energia promovent bones pràctiques a les llars per tal de que els ciutadans i famílies prenguin mesures d' eficiència energètica.

El promig de consum elèctric domèstic anual per habitant del territori metropolità és de 1.353 kWh/hab. Val a dir però, que hi ha diferències entre els ciutadans dels municipis metropolitans que oscil·len entre 915 i 1.939 kWh/hab. (any 2012).

El taller planteja l'objectiu de reduir el consum a les llars fins a un 25% a través de dues sessions pràctiques. A la primera sessió s'han explicat els conceptes bàsics de l'energia, les fonts d'energia a Catalunya i la generació d'energia en els processos de tractament dels residus i de depuració de l'aigua a l' AMB, els tipus d' usos domèstics de l'energia i com instal·lar i programar els comptadors intel·ligents. I a la segona sessió es fa la recaptació de les dades reals de cada cas, s'interpreten les dades d'energia i de CO2, s'analitzen les dades de facturació i d' estalvi potencial, s'exposen canvis contractuals per estalviar i es presenten diverses mesures d'estalvi.

Els tallers donaran eines per la presa de decisions i hàbits en relació a l'eficiència energètica i per tant augmentaran la capacitat per prendre decisions de consum que tingui en compte no només els beneficis sinó també els costos ambientals, energètics i les emissions.

Prova: $provaURL