Per combatre els efectes socials i econòmics de la crisi de la covid-19, l'AMB posa en marxa dos nous programes d'inversió, de 118,4 milions d'euros

L'AMB ha aprovat avui el Pla de sostenibilitat ambiental (PSA), dotat amb 110 M€, per accelerar i impulsar serveis de mobilitat sostenible i transició energètica.També ha aprovat el Programa d'actuacions de millora del paisatge natural i urbà (PSG), per millorar espais fluvials i zones degradades i integrar infraestructures. La suma d'aquest dos programes (118,4 M€), que ajudaran a reactivar l'economia de la metròpolis i crear llocs de treball, duplica l'import de les inversions per a aquest mandat

Imatge dossier

Per combatre els efectes socials i econòmics de la crisi de la covid-19, avui dimarts 24 de novembre de 2020 el Consell Metropolità de l'AMB ha aprovat dos grans programes d'inversió, dotats amb 118 milions d'euros, per accelerar i impulsar projectes i serveis de mobilitat sostenible, de transició energètica i de millora d'espais naturals a la metròpolis de Barcelona. Concretament, aquests dos programes d'inversió aprovats, que ajudaran a reactivar l'economia de la metròpolis de Barcelona i crear llocs de treball al territori metropolità, són el Pla de sostenibilitat ambiental per als municipis de l'AMB (PSA 2020-2023) i el Programa d'actuacions de millora del paisatge natural i urbà (PSG 2020-2023).

"La covid-19 ha impactat fortament en la vida social i econòmica de l'àrea metropolitana de Barcelona i dels seus ciutadans. Aquest context socioeconòmic sobrevingut, provocat per la pandèmia, encara fa més necessari que continuem fent i aplicant polítiques adreçades a la cohesió social i territorial. Amb aquests programes d'inversió intentem revertir, tant com sigui possible, la inestabilitat social, econòmica i financera actual", exposa el vicepresident executiu de l'AMB, Antonio Balmón

"En aquest sentit, aquesta crisi ha posat sobre la taula la necessitat d'accelerar la implementació de mesures, serveis i projectes que l'AMB ja estava treballant en l'àmbit de la sostenibilitat des de les diferents àrees de gestió, i d'endinsar-se en d'altres de nous. Ara, gràcies al PSA, totes aquestes mesures s'integren en un gran pla transversal amb una potent dotació econòmica al darrera que les farà realitat", ha afegit Balmón, que ha recordat que la suma d'aquest dos programes, de 118,4 milions d'euros, duplica l'import de les inversions per a aquest mandat.  


PSA 2020-2023: programa transversal per una metròpolis més sostenible

El PSA, amb una dotació total de 110 milions d'euros, és un programa d'inversions per als municipis de l'AMB que vol impulsar projectes de mobilitat urbana sostenible i adaptar-la als nous requeriments sorgits arran de la covid-19, i també vol promoure la transició ecològica i energètica mitjançant inversions en la gestió de recursos i residus municipals, entre d'altres. 

Per exemple, per potenciar una mobilitat més sostenible i segura, de caire individual, el PSA preveu dotar econòmicament la creació de carrils bici i la Bicivia, la creació de nous aparcaments de bicicletes de gran capacitat i l'ampliació dels serveis de bicicleta pública compartida, entre d'altres aspectes. En l'àmbit de l'espai públic, la inversió es podrà destinar a transformacions urbanes que prioritzin l'espai destinat als vianants, entre d'altres. En l'àmbit de l'ecologia, es podran instal·lar cobertes solars i pèrgoles fotovoltaiques per autoconsum i disposar d'energia neta de proximitat. També hi haurà fons per realitzar actuacions de rehabilitació d'equipaments amb l'objectiu de millorar l'eficiència energètica i reduir consums. 

Per dissenyar el PSA 2020-2023, l'AMB ha posat una atenció especial en els criteris que contribueixin a assolir els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides i que tinguin en compte la situació d'emergència climàtica actual.

L'assignació dels fons destinats a l'execució del PSA, amb una inversió determinada per a cada municipi metropolità, es caracteritza perquè vol ser proporcional i, al mateix temps, tendir a compensar les desigualtats que hi ha entre els municipis metropolitans.


PSG 2020-2023

La finalitat del PSG 2020-2023, dotat amb 8,4 milions d'euros, és invertir en espais fluvials metropolitans, recuperar zones degradades i integrar infraestructures. L'objectiu final d'aquestes inversions és consolidar, recuperar i millorar la infraestructura verda metropolitana, que en els darrers anys ha esdevingut tot un referent com a espai social i de lleure per als ciutadans de la metròpolis de Barcelona i que, durant aquesta pandèmia, ha ratificat i incrementat la seva importància. 

El PSG 2020-2023, que pren el relleu del PSG 2016-2019, té la seva fortalesa en la tradició i experiència metropolitanes de planejament i gestió dels espais oberts des d'una visió supramunicipal, en què l'AMB ha estat pionera. 

En l'àmbit dels espais fluvials destaca la continuïtat de la recuperació social, natural i econòmica del Parc fluvial del riu Llobregat i del Parc fluvial del riu Besòs.

El PSG 2020-2023 forma part del Pla metropolità d'inversions per als municipis de l'AMB d'aquest mandat i la majoria dels seus projectes estaran cofinançats, parcialment, pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Sobre la selecció i finançament dels projectes del PSG 2020-2023, serà per concurrència competitiva: els ajuntaments poden presentar propostes i l'AMB les estudiarà i escollirà les millors basant-se en criteris d'interès metropolità o plurimunicipal. Un cop seleccionats els projectes, l'AMB finançarà el 50 % del cost i l'Ajuntament aportarà l'altre 50 %. Posteriorment, l'AMB redactarà els projectes executius i s'encarregarà de l'execució de les obres.

Prova: $provaURL