La bici guanya terreny: augmenten gairebé el 40 % des del 2019 les persones que la fan servir cada dia o setmanalment

| Tema: Bicicleta

Els usuaris de la bici han crescut el 8 % respecte al 2019 i ja són més de la meitat dels espanyols de 14 a 70 anys, 20 milions, els que la utilitzen amb certa freqüència

També s'ha incrementat el nombre de bicicletes a les llars espanyoles: més del 75 % en té alguna, i els models de bici urbana guanyen terreny

Els ciutadans valoren positivament l'ampliació i la millora de la infraestructura i els serveis públics de bicicleta dels últims anys, com els carrils bici, aparcaments i sistemes de bici pública compartida, i demanen que se segueixin expandint

RCxB

La bicicleta segueix guanyant terreny, a cop de pedal, com a mitjà de transport quotidià a Espanya. Així ho reflecteix el Baròmetre de la bicicleta a Espanya 2022, l'estudi més gran a escala estatal sobre l'ús d'aquest mitjà de transport sostenible. El president de la Red de Ciudades por la Bicicleta i vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB, Antoni Poveda, i el secretari general d'Infraestructures del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, Xavier Flores, l'han presentat dimecres, 23 de novembre, a Madrid.

L'acte, en què s'han analitzat els hàbits i l'ús que els espanyols fan de la bicicleta, i les necessitats i demandes que hi estan relacionades, ha tingut lloc en el marc del Congrés Nacional del Medi Ambient (CONAMA), a IFEMA. Ha comptat també amb Àngels Pont, directora del GESOP (Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública), l'empresa que ha fet l'estudi.

"El creixement de l'ús de la bicicleta ha estat espectacular a Espanya", ha explicat Antoni Poveda. "Destaca l'augment de persones que la utilitzen cada dia i setmanalment, que ha crescut en un 40 % del 2019 al 2022, de 8,1 a 11 milions de persones. També destaca l'increment en la mobilitat obligada, per anar a treballar o estudiar", ha afegit. Així mateix, ha recordat que la bicicleta és una peça fonamental en la mobilitat urbana i metropolitana. A més, Poveda ha valorat positivament les infraestructures que s'han anat fent en els darrers anys. "Moltes ciutats han fet infraestructures per impulsar-ne l'ús, i els ciutadans ens demanen encara més carrils bici per circular amb seguretat. Ara, gràcies als fons Next Generation EU del MITMA, se'n podran fer molts més".

Xavier Flores, ha anunciat avui, durant la presentació del Baròmetre, la publicació avui de l'Ordre ministerial que aprova les Bases reguladores per a la concessió de subvencions al desenvolupament d'infraestructures ciclistes i l'articulació de les convocatòries, que es publicaran i gestionaran a través de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE). Així mateix , ha ressaltat la importància que la mobilitat ciclista també tingui més protagonisme a les localitats petites i mitjanes, i que les bases de les subvencions publicades avui pretenen atendre aquesta necessitat i s'uneixen a les inversions que ja s'estan realitzant a través del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

El Baròmetre de la bicicleta a Espanya 2022 mostra un creixement general de l'ús de la bicicleta de més de 4 punts respecte a la darrera edició del 2019, seguint la tendència dels estudis anteriors. El 2022, un 57,1 % de les persones residents a Espanya (d'entre 14 i 70 anys), és a dir, 20 milions, utilitza la bicicleta amb certa freqüència. Així, des de l'any 2008 fins al 2022, els ciclistes habituals s'han multiplicat gairebé per tres, de poc més del 10 % al 32,5 %.

Realitzant una anàlisi geogràfica sobre l'ús de la bicicleta a les principals ciutats espanyoles, destaca que:

  • València, Barcelona i Màlaga són les ciutats on s'utilitza més la bicicleta per anar a la feina.
  • València i Sevilla són les ciutats on s'utilitza més la bici per anar a estudiar.
  • Màlaga i Barcelona són les ciutats on més s'utilitza la bici per a altres desplaçaments quotidians.
  • Saragossa, Barcelona, Sevilla i València són les ciutats on més es destaquen els grans avantatges que suposa la bicicleta per a la mobilitat.
Creix gairebé un 40 % la mobilitat quotidiana

Segons el Baròmetre de la bicicleta 2022, creix gairebé un 40% el nombre de persones (residents d'Espanya d'entre 14 i 70 anys) que utilitzen la bicicleta de manera setmanal: passen del 22,4 % el 2019 al 32,5 % el 2022. Això significa que el nombre de persones que utilitza la bicicleta cada setmana ha passat de de 8,1 milions el 2019 a més d'11 milions actualment

També creix notablement el nombre de persones que es desplacen en bici diàriament i les que la utilitzen per anar a la feina o al centre d'estudis. Aquestes últimes, han crescut entre 10 i 11 punts respecte a fa tres anys i ja suposen al voltant del 30 % d'usuaris de la bicicleta.

Creix la disponibilitat de bicis a les llars i els models urbans guanyen terreny

L'estudi també revela que s'ha incrementat la disponibilitat d'aquest vehicle a la llar: actualment, un 77,7 % té alguna bicicleta a casa, gairebé 4 punts més que fa tres anys.

Les bicicletes mecàniques continuen sent majoritàries (92,2 %) i creix gairebé 8 punts l'ús de les bicicletes urbanes respecte al baròmetre del 2019. El 2019, un 36,3 % de les persones que tenien una bicicleta per a ús propi comptava amb una bici urbana, i el 2022 ja en són el 43,9 %.

A més, gairebé un 5 % de la mostra disposa de bicicleta elèctrica, prop del doble que abans de la pandèmia (3,1 %), i la majoria la utilitza com a mitjà de transport per als desplaçaments quotidians.

Se segueix reduint la bretxa de gènere dels usuaris de la bici

Des de la perspectiva de gènere, en els últims anys hi ha hagut una reducció de la bretxa de gènere entre ciclistes. Especialment, entre la població que té entre 25 i 39 anys. Si el 2010 la bretxa entre homes i dones era del 22,6 %, avui dia s'ha reduït al 15,6 %.

L'any 2010, moment en què la bretxa de gènere va arribar al seu pic màxim, hi havia un 28,8 % de dones usuàries de la bicicleta (el 72,2 % no ho era), davant del 51,4 % d'homes que sí que eren usuaris (un 48 % no ho era). L' any 2022 la bretxa s'ha reduït: un 49,4 % de les dones utilitza la bicicleta, davant d'un 65,0 % dels homes.

Accidentalitat i robatoris

Encara que l'ús de la bicicleta hagi crescut de manera notable, el percentatge d'accidentalitat pràcticament no ha variat en els darrers tres anys: un 16,7 % de les persones que en fan servir hi ha tingut algun accident en els últims cinc anys. El 2019, el percentatge era del 16,2 %.

La majoria dels accidents de bicicleta es produeixen sense implicació de tercers. Els accidents per ciutat segueixen sent els més habituals (44,2 %) i una quarta part dels ciclistes que han patit un accident han estat víctimes d'un atropellament. A més, preocupa, per la seva gravetat, el creixement en els accidents a la carretera, que s'han vist incrementats en 7 punts percentuals respecte al 2019.

L'índex de robatoris també es manté estable: l'estudi destaca que un 17,7 % dels usuaris ha patit, com a mínim, un robatori de bicicleta en els darrers cinc anys. Al baròmetre del 2019, era d'un 17,8 %. Els robatoris es produeixen, en major mesura, a les ciutats de més de 450.000 habitants.

La bicicleta a les ciutats i els principals frens per al seu ús

Segons l'estudi, els principals frens per a l'ús de la bicicleta a ciutat estan relacionats amb el trànsit motoritzat i la perillositat que comporta. La meitat de la població (54 %) apunta al perill per la circulació, el trànsit i la manca de facilitats entre els inconvenients d'anar amb bicicleta. Concretament, un 51,6 % apunta al perill per l'excés de trànsit motoritzat quan se li pregunta per les principals dificultats per desplaçar-se amb bicicleta per ciutat i un altre 41,8 % posa l'accent a la manca de vies adequades per a la circulació de bicicletes.

Sobre les vies urbanes de circulació, les preferides pels ciclistes són els carrils bici, segons indiquen set de cada deu usuaris de la bicicleta. Respecte als anys anteriors, guanyen pes els carrers amb limitacions de velocitat màxima, sobretot els carrers 30 i 20.

Els ciutadans, a favor de les polítiques i infraestructures per a la bicicleta

L'estudi també revela que hi ha un suport popular ampli a l'impuls de polítiques públiques de foment de la bicicleta. En aquest sentit, destaca que:
  • Augmenta la percepció de l'existència de vies condicionades per circular amb bicicleta. Mentre que l' any 2015 un 25,1 % assegurava que hi havia suficients vies condicionades per circular amb bicicleta, l'any 2022 aquesta xifra ha crescut fins arribar al 27,6 %. No obstant això, cal continuar treballant per millorar la convivència entre ciclistes i vehicles de motor: prop del 50 % de la població considera que els vehicles de motor no són respectuosos amb els ciclistes.
  • Incrementa la percepció de l'existència d'aparcaments públics de bicicletes: el 2015, un 47,5 % considerava que hi havia suficients aparcaments i l'any 2022 aquest percentatge ha crescut fins arribar al 53,9 %.
  • A favor de la ciclologística: una àmplia majoria de la població (prop del 85 %) és partidària d'impulsar projectes locals per repartir mercaderies amb bicicleta.
  • A favor dels sistemes públics de bicicleta compartida: la gran majoria (86,7 %) de les persones que coneixen un sistema públic de bicicleta al seu municipi en valoren positivament la implantació.
Entre els atributs més apreciats de la bicicleta que indiquen els espanyols de manera espontània, s'hi troben: la vida activa i saludable, el seu caràcter ecològic, l' estalvi econòmic que suposa respecte d'altres mitjans de transport i la seva contribució a la millora de la mobilitat i del medi ambient.

Sobre la Red de Ciudades por la Bicicleta (RCxB)

Més de 750 municipis de tot Espanya ja formen part de la Red de Ciudades por la Bicicleta (RCxB), associació referent nacional de la mobilitat amb bicicleta. Liderada actualment per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i Antoni Poveda, vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB, la RCxB està present a les principals taules de presa de decisions sobre mobilitat sostenible del país.

Documents relacionats
On
Marker
IFEMA,