Claves de la innovación

Portada
Tema:
Innovació
Públic:
Educació no reglada, ciutadania, famílies i lleure
Tipus:
Divulgatiu
Edició:
Llibre
Suports:
Paper

Claves de la innovación

Ressenya
Autor:
Matt Ridley
Editorial:
Antoni Bosch
Lloc i data:
Barcelona 2021
Idiomes disponibles:
Castellà
DL:
B 2783-2021
ISBN:
9788412176513