Ciudades inteligentes, ciudades sabias

Portada
Tema:
Smartcity
Públic:
Educació no reglada, ciutadania, famílies i lleure
Tipus:
Divulgatiu
Edició:
Llibre
Suports:
Paper

Ciudades inteligentes, ciudades sabias

Ressenya
Sinopsi

En el marc de la col·lecció Ciutat 2030, aquesta obra pretén reflexionar, des de diversos punts de vista, entorn del paper de la ciutat intel·ligent (smart city) i de la ciutat sàvia (wise city) en la generació de models de governança democràtica i col·laborativa que avancin en el desenvolupament humà sostenible de les ciutats, territoris i comunitats.

Autor:
Roberto San Salvador del Valle
Editorial:
Los Libros de la Catarata
Lloc i data:
Madrid 2022
Idiomes disponibles:
Castellà
DL:
M 21619-2021
ISBN:
9788413525426