Aigua: vida i justícia

Tornar

| Tema: Aigua, Cooperació internacional

Visita de dos defensors del dret a l'aigua a Mesoamèrica

El passat 21 d'octubre l'AMB va rebre Tania María Peña Paz, doctora en Aigua i Desenvolupament Sostenible i professora de la Universitat Nacional Autònoma d'Hondures (UNAH), i el salvadorenc Luis González, advocat i director d'incidència de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), tots dos defensors del dret a l'aigua i al sanejament a Mesoamèrica, que van participar la la jornada de debat "Aigua: vida i justícia. Polítiques de l'aigua a Mesoamèrica" i posteriorment es van reunir amb els equips tècnics de servei del Cicle de l'Aigua i del servei de Cooperació internacional de l'AMB per intercanviar informació i reflexionar sobre el dret de l'aigua. En aquesta jornada també hi van participar membres de Casa Amèrica.

Jornada de debat

Ambdós ponents van viatjar a Barcelona per participar al debat "Aigua: vida i justícia. Polítiques de l'aigua a Mesoamèrica" organitzat per Casa Amèrica Catalunya amb el suport de l'AMB, amb l'objectiu de reflexionar sobre les polítiques de l'aigua i els reptes en el territori, una zona amb una gran desigualtat estructural i amb amplis sectors socials exclosos de l'accés a serveis essencials i a un medi ambient saludable.

En el debat van participar quatre defensors del dret a l'aigua en dues taules dinamitzades per l'equip de Cooperació de l'AMB i un debat de conclusions dinamitzat per la Casa Amèrica.

Jornada completa

Reunió entre equips tècnics de l'AMB i la Casa Amèrica

Personal tècnic de la Direcció de Serveis del Cicle de l'Aigua i del Servei de Cooperació es van reunir amb els dos defensors i amb l'equip de Casa Amèrica per un intercanvi d'experiències i reflexió conjunta sobre els reptes principals per garantir el dret a l'aigua i el sanejament a Mesomèrica.

L'equip del Servei de Cooperació Internacional de l'Administració metropolitana va compartir els eixos de treball de l'AMB i l'equip del Servei del Cicle de l'Aigua els reptes, competències i estratègies que es duen a terme al territori metropolità en la gestió del cicle de l'aigua urbana.

Tania María Peña va parlar de la cultura de l'aigua a la regió mesoamericana i va exposar la situació en relació amb l'abastament d'aigua a les zones urbanes i periurbanes de la regió, on les dificultats de les xarxes públiques per arribar a tota la població donen lloc a l'existència de diverses formes d'abastament privades sense control (pous particulars), fet que s'agreuja per la manca d'organismes que ho regulin. 

Per la seva banda, Luís González va evidenciar la manca d'inversió en sistemes de sanejament, i va posar com a exemple el cas d'El Salvador, on només es tracta el 2 % de les aigües residuals. També va exposar les tasques realitzades per la societat civil salvadorenca, des del 2006, per impulsar la creació d'una llei general d'aigües. Avui el país encara està lluny de comptar amb una llei específica malgrat l'àmplia feina que ja s'ha fet, cosa que impedeix, entre altres temes, que la població pugui accedir a l'aigua en quantitat i amb la qualitat suficients, i per la garantia del dret a l'aigua.

Cultura de l'aigua i coneixement de sistemes hídrics

Per tancar la trobada, es van identificar els reptes més destacables a les àrees metropolitanes i urbanes de la regió americana en relació amb la gestió de l'aigua i el sanejament com ara la incidència en el control de les males pràctiques agrícoles, molt extenses a la regió mesoamericana, que afecten la qualitat de les aigües, com és l'ús de plaguicides, i la recuperació d'espais naturals contaminats i degradats mitjançat una regulació dels abocaments d'empreses. A El Salvador, per exemple, el 68 % de l'aigua està contaminada i representa un perill per a la vida humana, animal i vegetal.

També es va posar sobre la taula la necessitat d'enfortir la cultura de l'aigua i la sensibilització en relació amb l'origen de les fonts que formen part dels sistemes urbans.

Finalment, es va destacar la necessitat de la gestió del coneixement tant dels sistemes hídrics com de la demanda existent a les zones urbanes pel que fa a l'extensió del sanejament i la importància de disposar de legislació especifica que reguli el dret a l'aigua. 

Galeria de videos

On

  • Marker

    Casa Amèrica Barcelona

    Marker

    Seu de l'AMB Barcelona