Normativa i regulació


Des de l'Oficina Metropolitana de la Bicicleta s'impulsa un espai metropolità de coordinació en qüestions relacionades amb la regulació de la bicicleta, els cicles en general i els vehicles de mobilitat personal (VMP).

Aquest espai de treball ha permès generar diversos consensos que s’han traslladat a les diferents ordenances municipals de mobilitat dels municipis metropolitans. Així, s'ha aconseguit una regulació més homogènia de la bicicleta més enllà dels límits municipals que afavoreix alhora l’ús de bicicletes i cicles a la metròpolis i millora la convivència entre els diferents mitjans de transport.

Aquests consensos es recullen en diversos documents de recomanacions que s'actualitzen, de manera que tots els municipis disposen d’un document que serveix de guia per coordinar la redacció de les ordenances municipals.

La darrera versió d’aquest treball conjunt amb els municipis metropolitans va ser aprovada pel Consell Metropolità l’abril del 2023.

Recomanacions per coordinar les ordenances municipals