Portal transparència

El Portal de transparència d'AMB Informació i Serveis, S.A. dona accés de forma activa a la informació pública d'aquest ens, en cumpliment de la normativa vigent sobre transparència.

Gestió econòmica i financera

Informació sobre el pressupost (execució, liquidació, etc.), i altres dades de caràcter econòmic.

Contractes, convenis i subvencions

Informació sobre contractació pública, convenis signats i subvencions atorgades.

Serveis públics

Planificació, avaluació i dades

Informació sobre els programes i plans que regeixen l'actuació de l'ens, i dades de gestió.
Prova: $provaURL