MPGMCo

Modificació puntual del Pla general metropolità en l'àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola.Pendent la publicació dels textos refosos.

Els objectius que guien la MPGMCo són els mateixos que els del PEPNat (que s'està redactant i tramitant en paral·lel). Cal tenir en compte, per tant, que aquests objectius es podran assolir únicament mitjançant la combinació dels dos instruments (la MPGMCo i el PEPNat).