Visió d'igualtat metropolitana

| Tema: Metropolis

L'AMB incorpora polítiques i accions amb perspectiva de gènere

Coincidint amb el Dia Mundial de la Dona, l'AMB ha posat en valor la visió d'igualtat en les seves polítiques relacionades amb la perspectiva de gènere.

L'AMB està compromesa amb els drets humans i treballa per aconseguir la igualtat de gènere i apoderar les dones treballant en diversos àmbits com ara l'habitatge, l'educació ambiental, la mobilitat, les polítiques socials o la construcció.

En l'àmbit de l'habitatge, per exemple, es construeixen estances que fugen dels repartiments de rols tradicionals, prou espaioses perquè hi puguin treballar dues persones, o un pati comunitari de control que esdevé un espai de seguretat, com ara les promocions que l'IMPSOL duu a terme als 98 pisos acabats de fer a Sant Feliu de Llobregat i Sant Boi de Llobregat.

L'habitatge no és l'únic àmbit on l'AMB treballa per la igualtat. Cal destacar, per exemple, la feina feta en educació ambiental amb el programa Compartim un Futur que inclou criteris d'igualtat de gènere com ara vetllar perquè els continguts no reprodueixin estereotips de gènere, buscar l'equitat en el llenguatge o visibilitzar al paper de la dona en la història.

La mobilitat, les polítiques socials i la cooperació internacional són altres àmbits d'actuació en què la perspectiva de gènere hi és present, ja sigui amb la posada en marxa d'alguns trams de les línies del Nitbus amb un servei de parades intermèdies a demanda (servei adreçat a dones i menors, perquè s'acostin més a la seva destinació i no caminin tant de temps sols) o amb la incorporació, als ajuts ApropAMB i altres plans, de suport a l'emprenedoria femenina, aplicant perspectiva de gènere en tots els àmbits de treball i fomentant la participació de noies en professions científiques i tècniques, tot trencant clixés. En l'àmbit internacional, s'han aplicat els coneixements i l'experiència de l'AMB a tots els països en què es treballa per apoderar les dones i reforçar els seus drets, tot elaborant projectes i polítiques públiques de mobilitat i gènere, com ara a la ciutat africana de Maputo o a la mesoamericana d'El Salvador.