Informe de conjuntura 3r trimestre 2021

De la mobilitat i de l'entorn socioeconòmic a l'AMB
Informe trimestral conjuntura
Subject:
Informe de conjuntura
Publication date:
Author:
AMB/IERMB
Collaborators:
ATM; BSM; GENCAT; IMET; FGC; SCT; TMB

Informe conjuntura 3r trimestre 2021

Download

Description

Aquest informe recull dades de conjuntura (econòmiques, socials, de mercat de treball, etc.) i dades sobre mobilitat a l'àrea metropolitana (transport públic col·lectiu, taxi, vehicle privat, bicicleta, mercaderies, etc.).

Conèixer la relació entre ambdós tipus de dades és una font important per gestionar i planificar la xarxa de mobilitat i serveis futurs.

Related links